Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Nabídka vzdělávacích programů

(platné pro různé věkové a zájmové kategorie – vždy přizpůsobujeme specifiku skupiny)

Naše programy jsou poskytovány formou zážitkové pedagogiky, hravými formami buď provázenými pohádkovými či bájnými bytostmi nebo se modelově přibližujícími reálnému životu. Cílem je získávání vědomostí a osvojení poznatků způsoby, které mohou účastníci sami prožít, aniž by měli pocit, že se něco učí. Umožnit jim pochopení problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života metodami, které nejsou běžnou součástí školní výuky.

Hlavním mottem všech programů je pochopení, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a podle toho by se v ní a k ní měli chovat – nejsme tu sami a snaha je nebýt ani posledními lidmi na Zemi.

Ve všech programech jsou obsaženy základní myšlenky Agendy pro 21. století, což je dokument, který byl přijat na světovém summitu OSN a v němž jsou shrnuty zásady, které by měli dodržovat státy, komunity i jednotliví občané pro trvale udržitelný rozvoj.

Nabídka aktuálních programů:

1) Hravě o přírodě –Základní pojmy v ekologii, živá a neživá příroda formou zábavných a naučných testů, doplňovaček, nástěnného pexesa apod…

2) Léčivé byliny v praxi + ochutnávka I. – seznámení se základními druhy léč. bylin a jejich praktické využití – zásady sběru, ochrana přírody, sušení, příprava čajů apod., ochutnávka čajů.

3) Léčivé byliny v praxi + ochutnávka II. – základní druhy léčivých bylin a jejich podrobnější možnosti využití, ochutnávka čajů. Možno i s vycházkou do okolí a praktické poznávání bylin.

4) Poznáváme stromy – Den stromů, co dřeviny přináší jednotlivcům i celé Zemi, jak se o ně starat, ochutnávka produktů dřevin, poznávání základních druhů dřevin…

5) Odpady, příroda a člověk – třídění odpadů, recyklace odpadů, co na odpady říká příroda, zajímavosti třídění odpadů ze světa.

6) Zvuky přírody I., II. – s jakými zvuky se můžeme v přírodě setkat a jak vznikají, tvoření zvuků přírody pomocí her, základy muzikoterapie, vytvoření si vlastních jednoduchých hudebních nástrojů a jejich použití, ukázka jednoduchých hudebních nástrojů jiných národů, poslech hudby národů celého světa (II.).

7) Voda pro život – v rámci desetiletého programu OSN vše o vodě: kvalitní voda jako nutný aspekt pro přežití všeho živého na Zemi, pitný režim, koloběh vody v přírodě, využití nejnovějších poznatků o vlastnostech vody k lepšímu zdraví…

8) Koření v našem životě – poznávání jednotlivých druhů koření formou hry za pomoci různých smyslů, naše domácí koření, využití cizích druhů, ukázka netradičního jídla, základy zdravé výživy, jak využít koření ke zlepšení svého zdraví.

9) Ruční výroba papíru – historie výroby papíru, z jakých materiálů je možno papír vyrábět, každý si vlastnoručně vyrobí svůj papír s využitím různých technik zdobení.

10) Vycházka do okolní přírody s poznáváním jednotlivých druhů rostlin, povídání o přírodě, hry.

11) Poznávací zájezd – Zpívající lípa – návštěva Zpívající Lípy v Telecím a přírody v okolí skautské základny a ekocentra na Maděře.

Programy v místnosti jsou připraveny většinou na 1 – 1,5 hod. Je samozřejmě možná domluva dle potřeby a dle jednotlivých programů na tel. 731 563 819 nebo na e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz. Objednávat programy je potřeba aspoň 14 dní předem. Na jednom programu požadujeme minimálně 7 účastníků. Cena za program se pohybuje v rozmezí 20 – 30 Kč za osobu.

Protože jsme opakovaně zváni k  realizaci našich programů, usuzujeme, že naše programy jsou zajímavé a jsou pro účastníky přínosem.


Copyright   © 2019 Ekocentrum Skřítek Polička o.s. | Proudly powered by WordPress | Theme by Norayr