Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Fotogalerie – Světový den vody 2010

[nggallery id=5]

Pozvánka – Zajíčkova dobrodružství

Zajíčkova dobrodružství – tentokrát z Bornea
v úterý 16. 3. v 19.00 hod.
v Divadelním klubu v Poličce

[singlepic id=12 w=200 h=240 float=right]Poutavé vyprávění populárního brněnského zoologa, cestovatele a výborného vypravěče ing. Romana Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tentokrát z cest po Borneu.

Roman Zajíček posluchače seznámí například s tím, jak na ostrově Borneo katastrofálně ubývají tropické deštné pralesy a obrovskou rychlostí mizí poslední biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin a zvířat. Ukáže nám cestu za plazy, deštnými pralesy i podmořským rájem, prokládanou veselými i vážnými příhodami.
Kdo byl minulý rok na jeho přednášce o odchytu zvěře v Brně a okolí, určitě si vzpomene na jeho příběhy a začne se usmí-vat, ne-li smát, protože Zajíček je vynikající vypravěč.
Vystoupení bude doplněno ilustrujícími fotografiemi.
Kdo ví, jestli zase nepřiveze nějaký živý exemplář?
Srdečně všechny zveme.
Vstupné 30 Kč
[singlepic id=13 w=300 h=240 float=]

Fotogalerie – Světový den vody 2009

[nggallery id=2]

Světový den vody 2009 se vydařil

Ekocentrum Skřítek již potřetí uspořádalo v dopoledních hodinách 19. a 20. března 2009 vzdělávací akci pro školy a školky ke Světovému dni vody v prostorách Divadelního klubu.

Tentokrát jsme čekali příchod vodnických rodů. Některé rody – třídy přinesly krásné vodnické výrobky např. hrnečky, žabičky, malého vodníka a někteří přišli s výzdobou přímo na sobě – vlastnoručně vyrobené vodnické klobouky a šaty. Měli jsme radost, že se děti tak krásně připravily. Celkem nás v klubu navštívilo 526 dětí a žáků, které doprovázelo 49 pedagogů, z MŠ i ZŠ z Poličky i okolí (Borová, Bystré, Hartmanice, Pomezí, Korouhev, Široký Důl, Sádek, Květná).

A co se na akci při příležitosti Světového dne vody dělo?

Při vstupu měli žáci možnost seznámit se s vodními toky v ČR. Následovalo tvořivé stanoviště Tajemná voda. V jedné jeho části si děti mohly s vodou – ing. Janou Drimlovou – popovídat, v jakých skupenstvích se nachází, a vyrobit si vločky z papíru. V druhé části stanoviště byl připraven Ivan Šrek, který žákům názorně ukazoval vlastnosti vody, přičemž si pak sami některé pokusy mohli vyzkoušet, včetně lovení špuntů do smyčky, lovení a určování různých věcí v neprůhledné lahvi s vodou a třídění, co do vody patří a co ne. Na dalším stanovišti Živočichové, rostliny a voda zajímavě žákům vyprávěl ing. Jan Kopecký o  rostlinách a zvířatech celého světa – kde se nacházejí, jak se maskují, kde vodu pro svůj život získávají a jak s vodou hospodaří. Neméně zajímavé bylo i stanoviště Lidé a voda, kde Američanka Jamie Ault dětem ukazovala celosvětové problémy s vodou – kolik pitné vody na světě je, kde ji lidé mají dostatek a kde ne a další.

Při této příležitosti jsme souběžně zajistili i promítání o vodě a to filmy z Ozvěn Ekofilmu 2007 a 2008, na něž nám filmy zapůjčilo MŽP ČR.

Jsme rádi, že i letošní Světový den vody se dětem, žákům i pedagogům líbil. Krátkou reportáž o naší akci natočila NTDTV (http://english.ntdtv.com/?c=150&a=8511).

Na závěr chci poděkovat všem dobrovolníkům – hlavně uvedeným přednášejícím, Divadelnímu klubu, MŽP ČR a pomocníkům z řad studentstva: Madle Dolejšové, Ondřeji a Tereze Janečkovým, Zuzaně Jonákové, Veronice Bártové, Martině Hübnerové, Lucii Krsičkové, Andree Kopicové, Petře Havlíčkové, Lucce Habrdové, Haně Jarešové, Editě Budovské a Michaele Holcové.

Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

[nggallery id=2]

Pozvánka – Světový den vody 2010

Ekocentrum Skřítek již počtvrté připravuje pro děti a žáky MŠ a ZŠ zábavně-vzdělávací akci ke

Světovému dni vody

ve čtvrtek a pátek 18. a 19. března 2010
od 8 do 13 hodin v Divadelním klubu v Poličce

[singlepic id=7 w=500 h=240 float=center]

Vážení pedagogové,

při příležitosti Světového dne vody Ekocentrum Skřítek připravilo program týkající se poznávání důležitého živlu – vody.

V Divadelním klubu najdete čtyři stanoviště. Jedno stanoviště bude asi na 15 minut. Takže celková délka programu včetně přechodů a převlékání bude hodina a čtvrt až hodina a půl.

Stanoviště:

  • Živá voda
  • Vodní ptactvo
  • Krátký film
  • Putování kapky

Jako vždy to nebude jen povídání, ale žáci budou mít možnost hravě se zapojit do programu. I pokusy budou.

Tentokrát se nemusíte připravovat dopředu, náměty na témata a úkoly si odnesete s sebou.

Však přijďte a uvidíte.

Program Světového dne vody jsme opět připravili na dva dny.

Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásily svoji účast dopředu a objednaly se na konkrétní čas na telefonním čísle 731 563 819. Prosím hlaste se včas, minule nebylo možné na poslední chvíli vyhovět všem.

Příspěvek od každého účastníka je 20 Kč.

Srdečně vás zveme

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková

Na tuto akci možná finančně přispěje NSSEV, město Polička a Pardubický kraj.

Světový den vody

Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.
Mezinárodní den na oslavu čisté vody doporučila v Dublinu v roce 1992 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Ta podrobně analyzovala vliv lidstva na procesy hydrosféry a připravila alarmující podklady pro následující Valné shromáždění OSN v Rio de Janeiru, které reagovalo vyhlášením 22. března 1993 jako první Světový den vody.
Hlavním cílem Světového dne vody je každoroční pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit.
Stránky Světového dne vody: zde
Plákát pro Světový den vody 2010:A4– a –A3

[singlepic id=11 w=100 h=240 float=right]

Heslo pro rok 2010:

Čistá voda pro zdravé prostředí

Světovým dnem vody začala v roce 2005 mezinárodní dekáda akcí pod názvem „Voda pro život“ vyhlášená OSN. Jejím cílem je do roku 2015 snížit na polovinu počet osob, které nemají přístup k pitné vodě.

Voda v České republice

Česká republika je nazývána „Střechou Evropy“, neboť je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí moří dělí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy.

[singlepic id=10 w=150 h=240 float=right]

Obrázky z akce ke Světovému dni vody 2009 v Divadelním klubu v Poličce

[nggallery id=2]

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Světový den vody 2008

Osvětovou akci ke Světovému dnu vody letos Ekocentrum Skřítek připravilo na dva dny 27. a 28. března. Přišlo celkem 546 dětí a žáků a asi 45 pedagogů z mateřských a základních škol v Poličce – MŠ Rozmarýnek, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, MŠ Náměstí ZŠ Masarykové, ZŠ Na Lukách, ZŠ Speciální, ale i z okolí – z Oldříše, Květné, Pomezí, Širokého Dolu, Borové. Takový zájem nás těší a z ohlasů se dovídáme, že děti si skutečně odnesly spoustu informací a zážitků. Přestože proběhl program ve dvou dnech, museli jsme některé třídy odříci z kapacitních důvodů.

V Divadelním klubu jsme připravili 6 stanovišť: Obojživelníci  (přízemí), na kterém se hodnotili práce dětí, jež si někteří s sebou donesli, povídalo se o životě a druzích obojživelníků i Světovém dni vody. Vedla ing. Martina Vopařilová. Hned naproti bylo stanoviště Pokusy, kde Ivan Šrek ukázal funkci destilačního přístroje a další pokusy s vodou související.

V 1. patře byla Tůňka a kreativní výstava, kde se na průřezu tůňky umisťovali a určovali druhy zvířat i rostlin; vedla Lucie Šmejdířová. Na sále Lukáš Zrůst promítal krátké filmy o vodě. Ve zkušebně byli Rybáři – Miroslav Zlevor (80 let) a Josef Češka poutavě dětem vyprávěli o rybách i rybářství a na ukázku měli spoustu rybářského náčiní. V šatně bylo stanoviště Holandsko a voda – přítel i nepřítel, na kterém poutavě o Nizozemsku „česky“ vyprávěl skutečný Holanďan Frederik Runte (78 let) z Dwingeloo. S promítáním obrázků mu pomáhal Ondra Janeček. Vydatnými pomocníky byli i Terezka Janečková, Bára Prudká a Radka Ptáčková. Fotografovala Veronika Bromová.

Moc děkuji všem dobrovolníkům i pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Světového dne vody.

Jsme rádi, že jsme obdrželi od dětí hodnocení: „Všechno bylo super!“

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková