Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Pozvánka na Světový den vody 2009

Při příležitosti

Světového dne vody

zveme všechny vodní bytosti

– děti, žáky a pedagogy MŠ a ZŠ –

ve čtvrtek nebo v pátek 19. a 20. března 2009

od 8:00 do 12:30 hod.

do Divadelního klubu v Poličce.

(Pokračování textu…)