Pozvánka na Světový den vody 2009

Při příležitosti

Světového dne vody

zveme všechny vodní bytosti

– děti, žáky a pedagogy MŠ a ZŠ –

ve čtvrtek nebo v pátek 19. a 20. března 2009

od 8:00 do 12:30 hod.

do Divadelního klubu v Poličce.

Vážení pedagogové,

při příležitosti Světového dne vody Ekocentrum Skřítek připravilo program týkající se poznávání důležitého živlu vody.
Uvítáme každou třídu jako vodnický rod, který k nám připluje po vodním toku (potoce, říčce či řece) z místa svého působení, z konkrétní vodní plochy (z rybníka, písáku, tůňky…, které se nachází kdekoliv v České republice). U vchodu do Divadelního klubu bude mapa ČR s vodní sítí a každý rod na ní vyznačí, odkud a kudy připlul. Pokud by dotyčný vodnický rod napadlo něco zajímavého, čím by nás mohl překvapit nebo potěšit, fantazii se meze nekladou.
Co vás v Divadelním klubu čeká?
Malá změna – stanovišť bude méně, pouze čtyři, zato vydatnější. Jedno stanoviště bude asi na 15 minut, s výjimkou filmu, který bude okolo 20 minut. Takže celková délka programu včetně přechodů a převlékání bude hodina a čtvrt až hodina a půl.

Stanoviště:

  • Ozvěny Ekofilmu a voda
  • Tajemná voda
  • Zvířata, rostliny a voda
  • Lidé a voda
A víte, že to nebude jen povídání, ale možnost zajímavé věci si osahat nebo vyzkoušet. Však přijďte a uvidíte.
Po zkušenostech z loňska jsme program Světového dne vody připravili opět na dva dny. Uvítali bychom, kdyby mateřské školy přišly ve čtvrtek a základní školy v pátek, ale vše záleží na domluvě. Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásily svoji účast dopředu a objednaly se na konkrétní čas na telefonním čísle731 563 819. Prosím hlaste se včas, minule nebylo možné na poslední chvíli vyhovět všem.
Příspěvek od každého účastníka je 10 Kč.
Srdečně vás zveme

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková