Světový den vody 2009 se vydařil

Ekocentrum Skřítek již potřetí uspořádalo v dopoledních hodinách 19. a 20. března 2009 vzdělávací akci pro školy a školky ke Světovému dni vody v prostorách Divadelního klubu.

Tentokrát jsme čekali příchod vodnických rodů. Některé rody – třídy přinesly krásné vodnické výrobky např. hrnečky, žabičky, malého vodníka a někteří přišli s výzdobou přímo na sobě – vlastnoručně vyrobené vodnické klobouky a šaty. Měli jsme radost, že se děti tak krásně připravily. Celkem nás v klubu navštívilo 526 dětí a žáků, které doprovázelo 49 pedagogů, z MŠ i ZŠ z Poličky i okolí (Borová, Bystré, Hartmanice, Pomezí, Korouhev, Široký Důl, Sádek, Květná).

A co se na akci při příležitosti Světového dne vody dělo?

Při vstupu měli žáci možnost seznámit se s vodními toky v ČR. Následovalo tvořivé stanoviště Tajemná voda. V jedné jeho části si děti mohly s vodou – ing. Janou Drimlovou – popovídat, v jakých skupenstvích se nachází, a vyrobit si vločky z papíru. V druhé části stanoviště byl připraven Ivan Šrek, který žákům názorně ukazoval vlastnosti vody, přičemž si pak sami některé pokusy mohli vyzkoušet, včetně lovení špuntů do smyčky, lovení a určování různých věcí v neprůhledné lahvi s vodou a třídění, co do vody patří a co ne. Na dalším stanovišti Živočichové, rostliny a voda zajímavě žákům vyprávěl ing. Jan Kopecký o  rostlinách a zvířatech celého světa – kde se nacházejí, jak se maskují, kde vodu pro svůj život získávají a jak s vodou hospodaří. Neméně zajímavé bylo i stanoviště Lidé a voda, kde Američanka Jamie Ault dětem ukazovala celosvětové problémy s vodou – kolik pitné vody na světě je, kde ji lidé mají dostatek a kde ne a další.

Při této příležitosti jsme souběžně zajistili i promítání o vodě a to filmy z Ozvěn Ekofilmu 2007 a 2008, na něž nám filmy zapůjčilo MŽP ČR.

Jsme rádi, že i letošní Světový den vody se dětem, žákům i pedagogům líbil. Krátkou reportáž o naší akci natočila NTDTV (http://english.ntdtv.com/?c=150&a=8511).

Na závěr chci poděkovat všem dobrovolníkům – hlavně uvedeným přednášejícím, Divadelnímu klubu, MŽP ČR a pomocníkům z řad studentstva: Madle Dolejšové, Ondřeji a Tereze Janečkovým, Zuzaně Jonákové, Veronice Bártové, Martině Hübnerové, Lucii Krsičkové, Andree Kopicové, Petře Havlíčkové, Lucce Habrdové, Haně Jarešové, Editě Budovské a Michaele Holcové.

Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

[nggallery id=2]