Světový den vody se slaví i v Poličce

Světový den vody 2010 v Poličce oslavilo Ekocentrum Skřítek uspořádáním naučně-vzdělávací akcí pro děti a žáky z mateřských a základních škol ve dnech 18. a 19. března v Divadelním klubu.

Pro mládež byla připravena čtyři stanoviště. Jako vždy se promítal krátký film či několik krátkých filmů podle věku diváků. Ve vestibulu bylo připraveno „Putování kapky“, kde děti prožívaly dobrodružství vody na Zemi spolu s Ondřejem a Terezou Janečkovými, doprovázené názornými pokusy, např. rozvíjení květů, havárie ropného tankeru, využití sušených potravin a závěrečnou ochutnávkou rozinek. Příhody kapky byly prezentovány na připraveném modelu krajiny. V zákulisí klubu Olda Šlahař na stanovišti „Vodní ptactvo“ měl vytvořen malý rybníček s obrázky vodních ptáků a barvitě líčil život opeřenců u vody. Žáci si své nabyté znalosti na závěr zopakovali poskládáním rozstříhaných obrázků jednotlivých ptáků. Na posledním stanovišti „Živá voda“ Kristýna Bolemská, za občasného střídání s Evou Janečkovou, předávala informace o zajímavé práci japonského vědce Masaru Emota s fotografováním krystalů vody a reakcí vody na různé podněty. Důkazem fungování vstřebávání informací vodou byl k vidění pokus s uvařenou rýží.

Divadelní klub navštívilo za oba dny celkem 386 dětí a žáků v doprovodu 43 pedagogů a to hlavně z mimopoličských škol a školek – MŠ Sádek, MŠ Starý Svojanov, ZŠ Borová, ZŠ Speciální Polička, ZŠ Bystré, MŠ Vendolí, MŠ Hegerova Polička, tři třídy ze ZŠ Na Lukách, ZŠ Oldříš, ZŠ Květná, MŠ Jedlová, MŠ Čtyřlístek Polička, ZŠ Rohozná, MŠ Borová a ZŠ Lubná – Sebranice.

Upřímně děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit, taktéž Gymnáziu Polička, SOU Obchodní Polička, Divadelnímu klubu, ZŠ Pomezí a DDM Litomyšl. Poděkování si zaslouží tito dobrovolníci: Olda Šlahař, Kristýna Bolemská, Ondra a Tereza Janečkovi, Madla Dolejšová, Zuzana Jonáková, Veronika Klusoňová, Lenka Romportlová, Tereza Hermonová, Bára Hudská, Alena Pazlarová, Lucka Habrdová, Hana Jarešová, Katka Faltusová, Kateřina Procházková, Jana Šislerová a Kateřina Janoušková.

Více informací o Světovém dni vody na celé Zemi zájemci naleznou na http://www.worldwaterday2010.info/.

[nggallery id=5]