Pozvánka na Den Země 2010

Ekocentrum Skřítek a Občanské sdružení A21 Polička ve spolupráci s Junákem Polička a Mozaikou Polička pořádá

ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 8.00 hod. do 12.30 hod. v prostorách městského parku u hradeb – dětského hřiště v Poličce osvětovou akci ke Dni Země.

Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia.

Budou připravena následující stanoviště:

  • Mezinárodní rok biodiverzity – ing. Eva Janečková (Ekocentrum Skřítek)
  • Potravní řetězec – René Habrman (A21, Junák)
  • Horniny a nerosty z celého světa – Jana Mayerová (A21)
  • Třídění odpadů – Richard Brabec (Mozaika)

Jednotlivá stanoviště budou obcházet celé třídy. Na každé stanoviště je počítáno asi 15 min., během kterých žáky čekají zajímavosti a vesměs praktické úkoly.

Účast jednotlivých tříd je třeba objednat předem na tel.: 731 563 819 u ing. Evy Janečkové.

Časy příchodů jsou naplánovány po čtvrthodinách (první v 8:00 a poslední v 11:15 hod.)

S sebou: dobrou náladu, v případě deštivého počasí pláštěnku, ale bude pěkně!

Doprovodné akce ke Dni Země:

Pro jednotlivce a rodiny s dětmi – v sobotu 24. 4. 2010 Sázení stromů podél tratě bývalé vlečky od nově postavené čtvrti RD směrem na Modřec. S sebou vhodné oblečení, a pokud máte, i nářadí. Na místě bude možné si opéci donesené uzeniny.

Za organizátory srdečně zve

ing. Eva Janečková

Na akci finančně přispívá město Polička.

Pozvánku v grafické podobě můžete stáhnout zde.