Ekologické zemědělství a biopotraviny

Cyklus besed „Na zelenou“ uvítá
v Divadelním klubu v Poličce
ve středu
13. října 2010 v 18 hodin
Jana Kotěru
z pražské PRO-BIO LIGY, který se dlouhodobě zabývá propagací českého ekologického zemědělství, organizuje „bedýnkové“ systémy po celé republice a má zkušenosti z mnoha ekologických farem.
Na co se můžeme těšit:
  • Hnojí ekozemědělci v noci?
  • Jsou biopotraviny zdravější?
  • Kvalita bioproduktů
  • Co je to bedýnkování a praktické zkušenosti
  • Konkrétní zkušenosti z farem – fungování a řešení problémů současných ekozemědělců
Přednášku bude doprovázet krátký film a multimediální projekce.
Pozváni jsou i ekologicky hospodařící zemědělci z našeho okolí – uvidíte i jejich produkty. Možná bude i ochutnávka a prodej biopotravin – je v jednání.
Zbude místo i na dotazy.
Účastníci přednášek obdrží zdarma publikace Kvalita a bezpečnost biopotravin a Biozahrada, které PRO-BIO LIGA vydala v roce 2007 respektive 2008 a letáky o biopotravinách a ekozemědělství.
Pozvánka v PDF je ke stažení zde.