Ošetřování a chirurgické uzdravování stromů – od stromečků po úctyhodný věk

Ekocentrum Skřítek všechny srdečně zve na besedu

Ošetřování a chirurgické uzdravování stromů
– od stromečků po úctyhodný věk

V Divadelním klubu v Poličce
ve středu 16. března 2011 v 19 hodin

O svoje zkušenosti se podělí  Karol Maár z Písečné, který před 20 lety jako první v Československu založil firmu svého druhu, jež poskytovala péči o památné stromy.

Pan Karol Maár je sadovník a celý svůj profesní život se zabývá stromy. Pracoval 30 roků v zahradnickém podniku v Bratislavě. Od roku 2007 je sice v důchodu, po stromech již neleze, ale své zkušenosti odevzdává dalším generacím a tak tomu bude i na naší besedě. V jeho práci pokračuje syn.

Na přednášce se dozvíte a uvidíte:

  • jak stromy předpěstovat, vysadit, vychovávat řezem
  • různé způsoby řezů do dospělosti i ve stáří
  • chirurgické uzdravování a přestárlé stromy
  • ukázku specifického nářadí a chemických přípravků používaných při arboristické práci

(pozn. arboristika je obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině – památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.)

Přednáška bude doplněna promítáním specifických záběrů. Bude prostor i na praktické dotazy.

Na besedu vás všechny zveme slovy Karola Maára:

„Teším sa na stretnutie s luďmi, ktorým osud stromov nieje ľahostajný.“