Ozvěny dne stromů – mimořádná nabídka na zábavně vzdělávací program

  • Pro koho: děti a mládež MŠ a I. st. ZŠ
  • Kdy: od 1. 11. do 26. 11. 2012
  • Kde: ve vaší třídě, případně po domluvě v prostorách Ekocentra Skřítek pouze pro skupinky do 15 lidí
  • Délka programu: 60 minut pro MŠ, pro ZŠ 90 minut (2 vyuč. hodiny)

 Náplň programu: informace ze dvou stanovišť, která byla na Dni stromů:

  • Listové zákoutí – nejen o listech, tvary listů, dřevěné listové puzzle, druhy dřevin a jejich vlastnosti, využití dřevin, hra s dřevěnými listy, plody
  • Které dřeviny jíme či mlsáme? – co vše využíváme ze stromů a keřů k jídlu, původ běžných potravin (od stromu v přírodě k výrobku v obchodě), zkoumání všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem i chutí

V programu je použitá bohatá obrazová ilustrace, skutečné přírodniny, výrobky.

Celý program je koncipován jako průřezové téma, takže se nejedná o rozšiřování znalostí jen v oblasti přírodovědy, ekologie, ale i zeměpisu, člověk a zdraví, dítě a jeho svět…

Cena za program: 25 Kč/dítě pro MŠ, 30 Kč/žák pro ZŠ

​+ úhrada dopravy při dojetí do školy

Objednávky na telefonním čísle 731 563 819.

Pozvánka ke stažení v PDF je zde.

 

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková