Které stromy jíme či mlsáme ?

Jedná se o přednáškový program, který je částečně vedeno formou dialogu. Vhodné pro mateřské, základní i střední školy.

Prodiskutujeme si společně o tom, jaké části stromů jsou vhodné ke konzumaci. Diskuze bude interatktivně doplněna o praktickou ukázku jednotlivých surovin. Prakticky si ukážeme a probereme jaké výrobky zakoupené v obchodě z jakého stromu pochází. Například se bude jednat o čokoládu, koření a další. Žáci a studenti budou moci hádat z jakého stromu co pochází. Nebudou chybět ani fotografie stromů, suroviny možno zkoumat všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem, chutí. Nakonec bude vysvětleno i to, jak se ze základní suroviny vytváří konečný produkt.

Na závěr dle domluvy možnost překvapení – ochutnávka plodů stromů – nejčastěji jablek namočených v čokoládě. Každý si v čokoládové fontánce či temperovací nádobě ovoce smočí sám (ze zkušeností víme, že to je dlouhotrvající zážitek žáků i pedagogů).