Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Na zelenou – Změna paradigmatu

Paradigma je souhrn základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny lidí v určitém čase. Například ve středověku lidé věřili, že Země je plochá a uvažovat o tom, že by to mohlo být jinak, bylo mimo jejich myšlenkový prostor. Také se traduje historka, že když připlouval Kolumbus k prvním ostrovům Ameriky, jejich obyvatelé blížící se lodě neviděli.  Read More

1. 12. 2010 author

Domácnost mírně zelená

Ekocentrum Skřítek všechny srdečně zve na besedu Domácnost mírně zelená, která se v rámci cyklu „Na zelenou“ bude konat ve středu 10. 11. 2010 v 18.00 hodin v Divadelním klubu v Poličce. Přednášku povede RNDr. Alena Vařejková, lektorka Ekocentra Paleta v Chrudimi, která spolupracovala na zavádění ekonomicko –ekologicky šetrných opatření na školách a organizacích v  Read More

5. 11. 2010 author

Den stromů 2010

Po páté proběhla oslava Dne stromů v dopoledních hodinách ve čtvrtek a pátek 21. a 22. října v Divadelním klubu v Poličce. Pro mateřské a základní školy připravilo Ekocentrum Skřítek v rámci ekologické výchovy naučně zábavnou akci za přispění mnoha dobrovolníků. Už se stává zvykem, že při pořádání Dne stromů padá první sníh a tak  Read More

5. 11. 2010 author

Den stromů 2010 – pozvánka

Při příležitosti Dne stromů Ekocentrum Skřítek Polička připravilo na čtvrtek a pátek 21. a 22. října 2010 od 8.00 do 12.30 hod. zábavně vzdělávací program v prostorách Divadelního klubu v Poličce. Děti a mládež mateřských a základních škol se hravě seznámí s tematikou dřevin na čtyřech zajímavých stanovištích (každé stanoviště je přibližně na 15 minut): „Houby,  Read More

11. 10. 2010 author

Proč slavíme Den stromů?

Ve světě: Nápad slavit Den stromů vznikl už v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Tato krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Když sem ovšem přišli první osadníci kolem poloviny 19. století, našli skutečně jenom sporou vegetaci. Jeden z nich, J. Sterling Morton, původem z Detroitu, se s tímto  Read More

11. 10. 2010 author

Léčivé rostliny základem zdraví

Cyklus besed „Na zelenou“ uvítá 15. září 2010 v 1800 hodin v Divadelním klubu v Poličce bylináře Pavla Váňu Pavel Váňa je znám z televizních a rozhlasových pořadů (Sama doma, Barvy života, Prima jízda, Host do domu, Kolotoč) a jako autora řady knih, v nichž shrnuje své poznatky, rady a doporučení. V měsíčníku REGENERACE vede  Read More

10. 10. 2010 author

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Cyklus besed „Na zelenou“ uvítá v Divadelním klubu v Poličce ve středu 13. října 2010 v 18 hodin Jana Kotěru z pražské PRO-BIO LIGY, který se dlouhodobě zabývá propagací českého ekologického zemědělství, organizuje „bedýnkové“ systémy po celé republice a má zkušenosti z mnoha ekologických farem. Na co se můžeme těšit: Hnojí ekozemědělci v noci? Jsou  Read More

10. 10. 2010 author

Firewalking pro neziskovky – ukázkový seminář

Občanské sdružení EKOCENTRUM SKŘÍTEK POLIČKA ve spolupráci s FIREWALKING.CZ si vás dovoluje pozvat na ukázkový seminář „Přejděte pro nás ohněm“. O co se jedná? Všechny neziskovky (zvláště ty menší) vědí, jak těžké je sehnat peníze na činnost, ať už se to týká sociální pomoci, ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, protidrogové prevence a dalších. My vám nabízíme profesionálně  Read More

7. 5. 2010 author

Pozvánka na Den Země 2010

Ekocentrum Skřítek a Občanské sdružení A21 Polička ve spolupráci s Junákem Polička a Mozaikou Polička pořádá ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 8.00 hod. do 12.30 hod. v prostorách městského parku u hradeb – dětského hřiště v Poličce osvětovou akci ke Dni Země. Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia. Budou připravena následující stanoviště: Mezinárodní rok  Read More

20. 4. 2010 author

Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

[singlepic id=56 w=320 h=240 float=] Projekt je zaměřen na rozvoj sítě ekoporaden v Pardubickém kraji a jejich specializaci. Celkem je zapojeno 6 pracovišť – a to tak, aby byly pokryty všechny okresy kraje, včetně venkovských oblastí. Cílovými skupinami kromě ekoporadců a jejich vzdělávání jsou pracovníci veřejné správy, neziskové organizace, zemědělci, pedagogové a veřejnost. Na každém  Read More

9. 4. 2010 author