Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Pozvánka – Beseda Alternativní stavby

Beseda pod vedením Ivana Šreka proběhne ve středu 19. září 2012 od 19 hodin v Divadelním klubu v Poličce

Ivan Šrek je ze Stříteže a má letité zkušenosti s netradičními stavbami, které buď sám realizoval, nebo se jejich stavby účastnil.

O čem beseda bude:Pozvanka-Alternativni_stavby

 • Co to jsou alternativní stavby
 • Přínos pro případné stavitele: možné menší náklady, použití jak tradičních tak nových materiálů či odpadů (petky, ovčí vlna, sláma, hlína, větve, pneumatiky, bedýnky od granátů, lahve, plechovky, papír, hadry, vyřazené mrazáky, autobusy, vagony), obejití stavebních zákonů
 • Přínos samotných staveb
 • Osobní zkušenosti s alternativními stavbami z domova i ze světa (vlastní stavby, stavební dílna s Michaelem Reynoldsem – stavba Zemělodi, z Afriky apod.)
 • Zajímavosti ze světa

Beseda bude doplněna multimediální projekcí a samozřejmě bude dostatek prostoru i na dotazy.

Vstupné 40 Kč

Pozvánku v PDF si můžete stáhnout zde.

Tuto akci finančně podpořily Pardubický kraj a město Polička.

 

Moudrost předků – dokumentace

Fotogalerie

[ngGallery id=8 ]

Video ze semináře si můžete prohlédnout zde.

Informační brožuru si můžete stáhnout zde.

Ekocentrum Skřítek vytvořilo vzdělávací program „Moudrost předků promlouvá“

Ekocentrum Skřítek vytvořilo vzdělávací program „Moudrost předků promlouvá“, jehož realizace bude trvat do konce června 2012.

Průřezové téma: Multikulturní výchova

„Aktivita je součástí pilotáže průřezových témat v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátorem v Pardubickém kraji je Občanské sdružení Altus .

Obsah vzdělávacího programu:

V současné české civilizaci bylo přerušeno přímé spojení s moudrostí našich předků. Nyní je potřeba nalézt ztracenou moudrost o udržitelném chování člověka na Zemi a tudíž i v naší republice.

Cílem našeho vzdělávacího programu je, v době téměř neomezených možností získávání informací z celého světa, seznámení dětí s různými domorodými kulturami, které si zachovali vědomosti předků a od kterých můžeme získávat zpět moudrosti, které vrátí lidstvo k trvale udržitelnému rozvoji. Případně se poučit od kultur, které si zničili své životní prostředí. VP bude koncipován ve formě workshopu, prožitkovou formou miniseminářů, aby účastníci mohli prožít důsledky svého chování ve vztahu k životnímu prostředí.

Metody VP: brainstorming k danému tématu, multimediální prezentace jako uvedení do problému, simulační aktivita vedená k pochopení problematiky. V další části bude následovat praktický pobyt v přírodě s ukázkou chování a jeho důsledků jedince k životnímu prostředí v různých ekosystémech např. ve městě, na vesnici, ve volné přírodě.

Bližší seznámení s vybranými kulturami bude probíhat formou skupinové práce s médii (PC, internet, literatura…), seznámení se s hudbou jednotlivých kultur a její nezastupitelné funkci v životě, s dary přírody, s možnostmi komunikace s okolní přírodou, výuka pobytu v přírodě, základy přežití jednotlivce, techniky práce s přírodními materiály.

Přínosem našeho VP bude získání informací skloubením nejmodernějších prostředků s původními znalostmi domorodých kultur.

Hlavním obsahem programu bude změna postoje dětí k životnímu prostředí u nás a to prostřednictvím poznávání vztahů různých kultur k životnímu prostředí. Seznamování s kulturami bude probíhat ve směru historickém na našem území. Ale jelikož my jsme tady převážně ztratili předávanou moudrost z pokolení na pokolení, budeme se učit od současných domorodých kultur, které si své vědomosti předků dochovali do dneška. Budeme se zabývat důležitostí vztahů mezi lidmi a soudržností rodiny, nutností udržení zdraví jedince jak na psychické tak i fyzické rovině jako základu pro udržení zdravé společnosti.

Důležitou součástí našich předků byly rituály, které nám chybí nebo mají skrytou podobu. (Vysvětlení pojmu rituálu, jejich šíře, příklady rituálů přírodních národů a naší společnosti: rodinné rituály, rituály různých skupin lidí – sport, náboženské skupiny…). Navážeme na práci Mezinárodní rady třinácti domorodých Babiček, která vznikla v roce 2004. Její vznik byl dávno předpovězen v proroctvích mnoha národů. Tím se dostaneme i na poukázání významu a zárodku pravdy v mnoha mýtech, příbězích, které se předávají do dnešních dnů. Budeme se zabývat i fenoménem naší doby a to, že současná mladší generace ví více v oblasti informačních technologií než jejich rodiče či prarodiče, z čehož vyplývají další důsledky naší doby. V historii vždy bylo nepsaným pravidlem, že starší generace předávala celkové vědomosti mladším generacím, což je nyní narušeno.

Program nebude probíhat pouze formou přednášky, ale zapojením dětí aktivním vyhledáváním některých informací a prožitkovými aktivitami vedených k pochopení problematiky.

Hlavním výstupem bude, na základě nabytých teoretických i praktických zkušeností, nalezení toho, co se můžeme naučit od domorodých kultur a používat v současné společnosti a co našemu životu přináší česká kultura. Domorodé zkušenosti budeme konfrontovat s postoji k trvale udržitelnému rozvoji současných různých států a nejnovějších vědeckých metod.

Skupina účastníků na závěr vytvoří návrh, jak s poznatky, které získala během VP, změnit svůj životní postoj tak, aby byl v souladu s udržitelným rozvojem. Tento návrh bude umístěn na internetové stránky ekocentra a případně účastnické skupiny (pokud je mají).

VP je určen skupinám zájmových kroužků (mladým ochráncům přírody, skautům), školním družinám nebo jiným skupinám dětí či mládeže (tábory) apod. v počtu 12 – 15 – 20 účastníků. Dle věku skupiny bude uzpůsobena práce s médii.

Pozvánka – Být zdravý je normální

Přednáška z oblasti zdravého životního stylu, ve které se dozvíte, jak si lze zlepšit své zdraví.

Ve středu 9. května v 19 hodin v Divadelním klubu v Poličce.

O své zkušenosti se s vámi podělí ING. IVO JANEČEK, lektor seminářů osobnostního rozvoje, vzdělávacích seminářů, firewalkingu, Reiki mistr s 15 letou praxí v oblasti alternativní medicíny.
Hlavní část besedy:

 • co je to hlubinná terapie (= regrese) a jak vám může pomoci

Příběhy z praxe vám osvětlí, že lze léčit fobie, strachy z různých věcí, též rozličné fyzické i psychické potíže, vztahové problémy a další.

 • zmínka o astrologii a Bachově květové terapii

Protože vše souvisí se vším, ING. EVA JANEČKOVÁ, která má více jak 10 letou praxi v uvedených oblastech, objasní, jak je zdraví člověka spjato s životním prostředím, a stručně nastíní přínos pro vaše zdraví, jaký poskytují

 • shiatsu
 • masážní techniky, novinka masáž nohama
 • lymfodrenáž

Přednášku doplní mnoho zajímavých postřehů a příběhů o účincích uvedených metod, které lze v průběhu praxe najít.
Bude místo i na dotazy.
Vstupné 40 Kč

Pozvánku v PDF si můžete stáhnou zde.

Moudrost předků promlouvá – seminář Damašek a Maděra

23. března na Damašku (Pustá Rybná) proběhl seminář „Moudrost předků promlouvá“ organizovaný Ekoncentrem Skřítek. Pod vedením lektorů z Aki-Ni se ho zúčastnilo 17 dětí ze ZŠ Pomezí.

Krásná zelená – pozvánka

Klubové kino v Divadelním klubu v Poličce
 uvádí
 ve čtvrtek 15. prosince 2011 ve 20 hod.
 film

Krásná zelená

Je to opravdu úžasný film: Mimozemšťanka Mila se stává dobrovolnicí, která se rozhodla navštívit planetu Zemi. Nikomu jinému se na ni na rozdíl od jiných planet letět nechce, protože Země je hrozná, ale přece jen už je to dvě stě let, co byla navštívená naposledy, takže by se tam někdo měl podívat. Mila proto přilétá do Paříže, a jediné, co má u sebe, jsou batikované šaty. Pomalu se začíná seznamovat s prapodivnou současnou společností, ve které se musí platit podivnými papírky, jídlo se nedá jíst, vzduch dýchat, každý je nemocný, ženy musejí používat jakési „rtěnky“, bez kterých by na ně ostatní lidé nebyli hodní.

Film, při kterém můžete relaxovat, ale je tam i prostor k zamyšlení.

Příspěvek 40 Kč

Pozvánka v pdf ke stažení zde.

 

Přednáška – Rok 2012 v souvislostech (pozvánka

Ekocentrum Skřítek pro vás připraviloPozvánka - rok 2012 v souvislostech
na středu 7. 12. v 19 hodin
v Divadelním klubu

poslední přednášku v letošním roce – Rok 2012 v souvislostech. Netradiční přednášku povede ing. Eva Janečková. V krátkém úvodu bude představena činnost Ekocentra Skřítek, další část bude zaměřena na současný stav společnosti, na možnosti a svobodu jednotlivce i větších skupin v nynější době.

 • Peníze
 • Čas
 • Skutečně nám farmaceutické společnosti pomáhají?
 • Jak budou žít naši potomci?
 • Jsme spokojení?
 • Jak chceme žít?
 • Může nám pomoci moudrost předků?
 • Jak s tím vším souvisí rok 2012?

Jednotlivá témata budou provázena úryvky dokumentů a další multimediální projekcí. Závěr plynule přejde do diskuze.

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková

Pozvánka v PDF ke stažení zde.

Ekocesty – z Evropy do Číny (pozvánka)

V Divadelním klubu v Poličce
ve středu 23. listopadu 2011 v 19 hodin
Přednáškou doprovází dokumentarista Stanislav Miler

Daleké cesty absolvoval autem s alternativním pohonem – rostlinným olejem.

Společně s ním se vydáme po stopách prvního „českého“ cestovatele blahořečeného Oldřicha z Pordenone, který v letech 1316 – 1330 putoval z Evropy do Číny a celou cestu popsal ve svém cestopise „Cesta do říše velkého Chána“. Dozvíte se, jak dnes žijí lidé v Turecku, Íránu, Pákistánu, Indii a Číně a jaký zde byl život před šesti sty lety. Navštívíme turecký Istanbul, Trabzun a Erzurum. V Íránu se podíváme do Tabrízu, Kashanu, Yazdu a zjistíme, co zbylo z bývalého hlavního města Perzie a hliněného města Bam. Projedeme pákistánskou pouští a v Lahore navštívíme ulici jídla. V Indii navštívíme kostel v Thane, kde každoročně oslavují Oldřicha a projedeme podél Malabárského pobřeží. V Číně navštívíme Guangzhou, Yangzhou, Houngzhou, Nanjing, Youngzhou a Peking. Uvidíte, jak se v Číně loví ryby pomocí kormoránů.

(Pokračování textu…)

Ekvádorem za Kichwa Indiány (kičua)

V Divadelním klubu v Poličce
ve čtvrtek 13. října 2011 v 19 hodin

Přednášku povedou

Pavel Chřestýš Blahůšek a Dana Eberlová

Chřestýš dlouhá léta studuje tradiční způsoby života přírodních národů, pořádá kurzy a zážitkové semináře a Danča působí jako terapeutka. Přicestují k nám až z Ústí nad Labem.

Vyprávět budou o svých cestách po Ekvádoru, o navštívených místech – Quito, rovníku, horách, mořích, trzích. Zaměří se na východní část Amazonie a rodinu Indiánů Kitchwa a jejich život v rodině. Promluví o projektu Ruku Kausai, což je rodinné centrum v pralese zaměřené na ekoturistiku a podporu tamní přírody, léčení pomocí amazonské medicíny, zachování původních tradic, řemesel a způsobu života v maximálním souladu s přírodou. Dozvíte se i o léčivých rostlinách této oblasti – ayahuasce, posvátném tabáku, o léčivce Uńa de gato neboli Vilcacoře, ze které budete moci ochutnat čaj a možná i likér, a další rostliny.

Celý program bude samozřejmě doprovázet multimediální projekce plná fotek a budete si moci osahat něco málo autentických předmětů z Ekvádoru.

Prostě můžete se těšit na zajímavou přednášku.

Pozvánka v PDF ke stáhnutí zde

Příspěvek 40 Kč

 

Den stromů 2011 – pozvánka

Ekocentrum Skřítek Polička připravilo na

čtvrtek a pátek 20. a 21. října 2010 od 8.00 do 12.30 hod.

zábavně vzdělávací program

Den stromů

v prostorách Divadelního klubu v Poličce.

Děti a mládež mateřských a základních škol se hravě seznámí s tematikou dřevin na třech zajímavých stanovištích (každé stanoviště je přibližně na 20 minut, tedy celkový program bude cca na 1 hodinu):

 •  Lidé a stromy
 • Dřevo bystří tělo i ducha = překvapení (no dobře, prozradím – budeme mít zapůjčené dřevěné exponáty z iQparku z Liberce)
 • Krátký film

V jednotlivých stanovištích se skrývají naučné hry, poznávání dřevin, nové informace pravděpodobně prezentované pomocí interaktivní tabule a další. Celý program je koncipován jako průřezové téma, takže se nejedná o rozšiřování znalostí jen v oblasti přírodovědy, ale i zeměpisu, člověk a zdraví, dítě a jeho svět…

O historii Dne stromů se můžete dozvědět více zde.

Program Dne stromů jsme připravili na dva dny. Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásili svoji účast dopředu a objednali se na konkrétní čas na telefonním čísle 731 563 819.

Vzhledem k velkému zájmu se prosím hlaste co nejdříve.

Příspěvek od každého účastníka je 25 Kč.

Pozvánku v PDF si můžete stáhnou zde.

Srdečně vás zveme

Za Ekocentrum Skřítek Ing. Eva Janečková

Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem a městem Polička.