Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Ozvěny Ekofilmu 2010

Klubové kino v prosinci v Divadelním klubu v Poličce
čtvrtek 16. 12. 2010 – od 20 hod.
KREV RŮŽE
UK, Německo, Japonsko
ARSY-VERSY
Slovensko

KREV RŮŽE

Poutavý film Henryho Singera vypráví neobyčejný životní příběh filmařky a ochranářky Joan Rootové a její kampaně na záchranu keňského jezera Naivasha. Film je klasickou detektivkou a životopisem zároveň. Kdo zabil Joan Rootovou? Od jezera Naivasha se do celého světa vyvážejí miliony keňských růží, které přinášejí nejen pracovní příležitosti a valuty, ale také destrukci životního prostředí. Rootová se snažila ničivý proces zastavit, za což zaplatila životem. Film je krásnou vzpomínkou na statečnou ženu.

ARSY-VERSY Zvláštní cena mezinárodní poroty

Film je životním příběhem matky a jejího syna Luboše, který otočil svět vzhůru nohama. Luboš utekl ze světa lidí, aby žil v co největší symbióze s přírodou. Vrcholem jeho fascinace přírodou je jedinečný výzkum netopýrů. Lidé, kteří Luboše znají, ho pokládali za blázna, ale jen do té doby, dokud neviděli film vzhůru nohama. Teď jsou z toho blázni oni!

Festival EKOFILM vznikl v roce 1974 v Ostravě a dnes je nejstarší mezinárodní filmovou soutěžní přehlídkou svého druhu v Evropě, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo životního prostředí a Občanské sdružení EKOFILM společně s Jihočeským krajem a městy Český Krumlov a České Budějovice. Od roku 2000 je členem mezinárodního sdružení festivalů o životním prostředí ECOmove International se sídlem v Berlíně. Koná se každoročně začátkem října v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Nyní máte možnost vidět oceněné a zúčastněné filmy v Poličce.

Pozvánka v PDF zde.

Příspěvek na pronájem techniky: 40,- Kč
Filmy zapůjčilo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Výroční zpráva 2009

Na zelenou – Změna paradigmatu

Paradigma je souhrn základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny lidí v určitém čase. Například ve středověku lidé věřili, že Země je plochá a uvažovat o tom, že by to mohlo být jinak, bylo mimo jejich myšlenkový prostor. Také se traduje historka, že když připlouval Kolumbus k prvním ostrovům Ameriky, jejich obyvatelé blížící se lodě neviděli. Jen jejich šamana zaujala zpěněná voda v místech, kde být neměla. Teprve zkoumání tohoto jevu mu „otevřelo zrak“ a další Indiáni lodě uviděli díky jeho vysvětlení. Došlo ke změně paradigmatu.
Při přednášce Ing. Ivo Janečka „Změna paradigmatu“, která proběhne v Divadelním klubu v Poličce ve středu 8. 12. 2010 od 18 hod., se dozvíte, jak souvisí poznatky kvantové fyziky s šamanskými rituály; kdo vidí, zda oči nebo mozek, a co je to vlastně realita. Popíšeme si fyzikální důkazy, které ukazují, že přání (rozhodnutí) pozorovatele ovlivňuje časoprostor. A také se dozvíte, jak to všechno prakticky využít ve vlastním životě. Přednáška probíhá v rámci cyklu Na zelenou a z toho vyplývá otázka, jak téma změna paradigmatu souvisí s environmentalistikou. Přijďte, uslyšíte a uvidíte, protože podstatnou součástí přednášky bude multimediální prezentace.
Cyklus Na zelenou je finančně podpořen SFŽP, MŽP a městem Polička.

Domácnost mírně zelená

Ekocentrum Skřítek všechny srdečně zve na besedu
Domácnost mírně zelená,
která se v rámci cyklu „Na zelenou“ bude konat
ve středu 10. 11. 2010 v 18.00 hodin v Divadelním klubu v Poličce.
Přednášku povede RNDr. Alena Vařejková, lektorka Ekocentra Paleta v Chrudimi, která spolupracovala na zavádění ekonomicko –ekologicky šetrných opatření na školách a organizacích v Pardubickém kraji.
Tentokrát se dozvíte tipy, rady a nápady jak jednoduchým způsobem z běžné domácnosti vytvořit domácnost ekonomicky úspornou a ekologicky šetrnou.
Mezi dalším si povíme:
 • co je ekologie a kde se s ní setkáme v každodenním životě
 • co je ekologická stopa a do jaké míry ji můžeme ovlivnit
 • šetrné nakupování – ekologicky příznivé výrobky na trhu – jak je poznat a kde je koupit
Besedu doprovodí multimediální projekce.
Pozvánku v PDF si můžete stáhnout zde.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

Den stromů 2010

Po páté proběhla oslava Dne stromů v dopoledních hodinách ve čtvrtek a pátek 21. a 22. října v Divadelním klubu v Poličce.
Pro mateřské a základní školy připravilo Ekocentrum Skřítek v rámci ekologické výchovy naučně zábavnou akci za přispění mnoha dobrovolníků. Už se stává zvykem, že při pořádání Dne stromů padá první sníh a tak tomu bylo i letos. Naštěstí uvnitř klubu bylo teplo a sucho, takže 434 dětí a žáků, 46 pedagogů a 19 dospělých, kteří během dvou dnů navštívili akci, si mohli v klidu užívat připraveného programu. Účastníci přišli či přijeli jak z Poličky tak z blízkého i vzdálenějšího okolí: ZŠ Speciální, MŠ Hegerova, ZŠ Bystré, MŠ Oldříš, MŠ Pomezí dolní a horní, MŠ Jedlová, ZŠ Květná, MŠ Náměstí, ZŠ Lubná, MŠ Sádek, ZŠ Široký Důl, MŠ Borová, MŠ Květná, MŠ Rozmarýnek, ZŠ Pomezí, ZŠ Borová, ZŠ Vendolí, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách a Denní stacionář z Charity.
Byla připravena čtyři stanoviště. V předsálí byl Truhlářský koutek, kde Ivan Šrek ukazoval strukturu dřeva, nejtěžší dřevo na světě, děti měli možnost porovnávat jednotlivé druhy dřeva a pak si poskládat dřevěné puzzle z listů. Pro mnohé bylo zajímavým zážitkem vyzkoušet pružnost a pevnost dřeva nebo obratnost svého těla. V prvním patře byl malý les – Kreativní výstavka dřevin a jejich částí, kde si příchozí mohli prohlédnout malé semenáčky dřevin, přiřazovat větvičky, plody či listy k jednotlivým dřevinám, a pod vedením Kristýny Bolemské se dozvědět další zajímavosti ze života dřevin. V sále se promítaly krátké filmy k tématu stromů. Chvílemi došlo i na dosluhující krabicové puzzle stromů, které u dětí bylo velmi oblíbené. Poslední stanoviště v místnosti za pódiem s názvem Houby, houby, houbičky bylo opravdu plné hub, které si trůnily v mechu a trávě či na kmenech. Poutavě o houbách vyprávěl Oldřich Šlahař. Děti si mohly poskládat obrázky hub, které se v košíčku pomíchaly a ti nejodvážnější si přivoněly k velké plodnici hadovky smrduté, která byla ve velké sklenici zagumičkovaná  igelitovým sáčkem a i přes tato opatření byl cítit její specifický pach, tedy fakt smrad.
Všem výše uvedeným vedoucím stanovišť i dalším dobrovolníkům z řad studentů –  Ondřeji Janečkovi, z gymnázia: Magdaléně Dolejšové, Zuzaně Jonákové, Lence Romportlové, Tereze Hermonové, Veronice Klusoňové, Lence Mičkové, Tereze Janečkové, Elišce Slezákové, moc děkuji za pomoc, taktéž i řediteli Gymnázia Polička za uvolnění studentů. Bez nich všech by nebylo možné akci připravit v takovém rozsahu.
Akce byla finančně podpořena MŽP a MŠMT v rámci společného programu Národní síť EVVO, Pardubickým krajem a Městem Polička.

[ngGallery id=6]

Den stromů 2010 – pozvánka

Při příležitosti

Dne stromů

Ekocentrum Skřítek Polička připravilo na
čtvrtek a pátek 21. a 22. října 2010
od 8.00 do 12.30 hod.
zábavně vzdělávací program
v prostorách Divadelního klubu v Poličce.

Děti a mládež mateřských a základních škol se hravě seznámí s tematikou dřevin na čtyřech zajímavých stanovištích (každé stanoviště je přibližně na 15 minut):

 • „Houby, houby, houbičky“
 • „Kreativní výstavka dřevin a jejich částí“
 • „Truhlářský koutek“ – již tradiční a opět jiný
 • „Krátký film“

V jednotlivých stanovištích se skrývá poznávání dřev, naučné hry, dřevěné puzzle a mnoho dalších zajímavostí.

Po zkušenostech z minulých let jsme program Dne stromů připravili na dva dny. Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásili svoji účast dopředu a objednali se na konkrétní čas na telefonním čísle 731 563 819.

Vzhledem k velkému zájmu se, prosím, hlaste co nejdříve.

Příspěvek od každého účastníka je 20 Kč.

O historii Dne stromů se dočtete zde.

Srdečně vás zveme

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková

Pozvánku v PDF si můžete stáhnout zde.

Proč slavíme Den stromů?

Ve světě:

Nápad slavit Den stromů vznikl už v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Tato krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Když sem ovšem přišli první osadníci kolem poloviny 19. století, našli skutečně jenom sporou vegetaci.

Jeden z nich, J. Sterling Morton, původem z Detroitu, se s tímto stavem nechtěl smířit. Začal, podporován svojí ženou, pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v Nebrasce. Toto médium také využil, aby své spoluobčany vyzval k následování svého příkladu, pěstování stromů. Předvedl před jejich zraky, že stromy a keře zastavují větrem způsobovanou erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Morton dovedl přesvědčit své čtenáře nejenom o potřebnosti pěstovat stromy, ale také se mu povedlo přenést na ně své nadšení.

Zrodil se „a tree – planting holiday“ – „the Arbor Day“ – Den stromu. 10. dubna 1872, v první celostátní „Arbor Day“ byl v Nebrasce zasazen více než jeden milion stromů. Dnes je poslední pátek v dubnu v USA oficiálním „Arbor Day“, svátkem všech stromů. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různý. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

V České republice:

V Čechách bývaly Svazem spolků okrašlovacích pořádány „Stromové slavnosti“ poprvé masově v roce 1906. Stromové slavnosti se konaly počátkem dubna. V Sedlčanech se stromová slavnost v roce 1906 konala popáté. V roce 1920 podpořilo ministerstvo školství a osvěty konání Stromkového dne výnosem ze 27. března 1919 č. 6708. Bylo konstatováno, že akce v předešlém roce měla velký úspěch věcný i morální.“ Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke stromoví v mnohém srdci probuzena“. (Podle Krásy našeho domova, 1920.)

Stará tradice byla v České republice obnovena 20. 10. 2000. S nápadem slavit opět Den stromů přišli ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný.

Proč právě toto datum? Důvodů k tomu bylo několik. Předně, je to v mnoha lokalitách České republiky vhodný termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo to, že pro dřevosochaře měl tvar data 20. 10. 2000 zvláštní poezii. A posledním důvodem bylo, že šansoniérka a přítelkyně stromů Hana Hegerová má v ten den narozeniny. Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula. Na tento den se již tradičně vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom roku a stromové slavnosti se pomalu stávají znovuobnovenou tradicí po celé zemi, ale i v Polsku a na Slovensku.

20. říjen se tak stává Středoevropským Dnem stromů.

Léčivé rostliny základem zdraví

Cyklus besed „Na zelenou“ uvítá
15. září 2010 v 1800 hodin
v Divadelním klubu v Poličce
bylináře Pavla Váňu

Pavel Váňa je znám z televizních a rozhlasových pořadů (Sama doma, Barvy života, Prima jízda, Host do domu, Kolotoč) a jako autora řady knih, v nichž shrnuje své poznatky, rady a doporučení.

V měsíčníku REGENERACE vede pravidelnou bylinářskou poradnu a kalendárium.

Na co se můžete těšit?

Pochopitelně na povídání o bylinách, jejich druzích a účincích na lidský organismus i rady, jak na které neduhy pomocí léčivých bylin i léčivé stravy a dalších přírodních produktů, které mohou přispět k našemu lepšímu zdraví.

Přednáška bude doplněna

 • výstavkou čerstvě sebraných bylin
 • projekcí barevných diapozitivů
 • prodejem knih, léčivých bylin a produktů z nich
 • ochutnávkou jednoho z regeneračních čajů Pavla Váni

Přijďte se dozvědět mnoho nového nad šálkem dobrého čaje.

Pozvánku v PDF si můžete stáhnou zde.

Ekologické zemědělství a biopotraviny

Cyklus besed „Na zelenou“ uvítá
v Divadelním klubu v Poličce
ve středu
13. října 2010 v 18 hodin
Jana Kotěru
z pražské PRO-BIO LIGY, který se dlouhodobě zabývá propagací českého ekologického zemědělství, organizuje „bedýnkové“ systémy po celé republice a má zkušenosti z mnoha ekologických farem.
Na co se můžeme těšit:
 • Hnojí ekozemědělci v noci?
 • Jsou biopotraviny zdravější?
 • Kvalita bioproduktů
 • Co je to bedýnkování a praktické zkušenosti
 • Konkrétní zkušenosti z farem – fungování a řešení problémů současných ekozemědělců
Přednášku bude doprovázet krátký film a multimediální projekce.
Pozváni jsou i ekologicky hospodařící zemědělci z našeho okolí – uvidíte i jejich produkty. Možná bude i ochutnávka a prodej biopotravin – je v jednání.
Zbude místo i na dotazy.
Účastníci přednášek obdrží zdarma publikace Kvalita a bezpečnost biopotravin a Biozahrada, které PRO-BIO LIGA vydala v roce 2007 respektive 2008 a letáky o biopotravinách a ekozemědělství.
Pozvánka v PDF je ke stažení zde.

Firewalking pro neziskovky – ukázkový seminář

Občanské sdružení EKOCENTRUM SKŘÍTEK POLIČKA ve spolupráci s FIREWALKING.CZ si vás dovoluje pozvat na ukázkový seminář „Přejděte pro nás ohněm“. O co se jedná?

Všechny neziskovky (zvláště ty menší) vědí, jak těžké je sehnat peníze na činnost, ať už se to týká sociální pomoci, ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, protidrogové prevence a dalších.

My vám nabízíme profesionálně vedený půldenní seminář „Přejděte pro nás ohněm“, během kterého se účastníci připraví na večerní zážitek, kdy přejdou přes žhavé uhlíky. Vaše neziskovka zajistí sponzory, kteří za svůj zážitek zaplatí, a místo, kde se akce uskuteční (klidná místnost pro přípravu a zatravněný venkovní prostor, kde lze rozdělat větší oheň a vytvořit koberec žhavých uhlíků. Zajistíte propagaci v místních i nadregionálních médiích, která jednak přivede zájemce o účast a zároveň zviditelní vaši organizaci (to je další přínos, který vám může v budoucnu přivést další sponzory).

Ve světě tento způsob fundraisingu není neobvyklý – po zadání hesla „charity firewalking“ vám Google vyjede více než 23 000 odkazů. V České republice, pokud je nám známo, nikdo nic podobného dosud nedělá. Proto vám nabízíme jedinečnou možnost zúčastnit se prvního ukázkového semináře „Přejděte pro nás ohněm“. Na něm si můžete v praxi vyzkoušet, co vám nabízíme, zjistit, co je potřeba zajistit pro zdárný průběh akce u vás, a zeptat se na cokoliv, co vás bude zajímat. Stejně jako na běžném semináři, ani zde nebude nikdo nikoho nutit k přechodu přes žhavé uhlíky, ale v každém případě zažijete úžasnou atmosféru.

Seminář povede Ing. Ivo Janeček, který má více než desetileté zkušenosti s vedením otevřených i firemních seminářů. Na jeho kurzech přešlo přes žhavé uhlí několik tisíc lidí v Čechách i v zahraničí.

Nenechte se odradit předsudky, že to nejde, že to nefunguje, že to nedokážete. Přijeďte si udělat vlastní názor a potom se svobodně rozhodněte, jestli je to cesta, jak pro vaši organizaci získat peníze na rozvoj aktivit, kterým se věnujete.

Termín: 27. května 2010, od 14 do 22 hodin

POZOR! Pro malý počet zájemců je seminář zrušen.

Místo: Skautská základna Maděra v Telecím u Poličky: mapa zde
GPS: 49°41’34.974″N, 16°9’28.913″E

Cena: Seminář je ZDARMA.
Budeme pouze vybírat příspěvek 200 Kč na občerstvení a pronájem základny.

Co s sebou? Oblečení pro pobyt v přírodě.

Na základně je možno po skončení semináře přespat na postelích nebo matracích ve vlastním spacáku. Cena je 150 Kč

Přihlášky a organizační dotazy:

Ekocentrum Skřítek Polička

Pomezí 128

569 71 Pomezí

E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz,

web: www.ekocentrumskritek.cz

Tel: 731 563 819

Technické záležitosti:

Ing. Ivo Janeček

E-mail: ivo.janecek@iol.cz

www.firewalking.cz

Tel. 603 526 243

Leták v PDF ke stažení zde