Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace  – občanské sdružení Ekocentrum Skřítek Polička o.s..

Naším hlavním cílem je environmentální a ekologická výchova  dětí, mládeže i dospělých.

 Další cíle:

  •  ochrana přírody a krajiny

  •  ochrana životního prostředí

  •  ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech

  •  ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

  •  ochrana zeleně v obcích

  •  protidrogová prevence dětí, mládeže i dospělých

Comments are closed.