Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Nabídka vzdělávacích programů

Nabídka ekologických vzdělávacích programů pro ZŠ, MŠ a další skupiny – 2. pololetí 2019:

Čokoláda – kde se vzala

Čokoláda není z „fialové krávy“. Přiblížení procesu vzniku a procesu výroby čokolády, historie. Strom kakaovník (obrázky), kakaové lusky a boby (žáci mohou ohmatat a ochutnat), výrobky. Jaký dopad na zdraví má čokoláda a v jaké formě. Závěrečné překvapení – každý si v čokoládové fontánce či temperovací nádobě smočí sám ovoce (ze zkušeností víme, že to je dlouhotrvající zážitek žáků i pedagogů).

Které stromy jíme či mlsáme

Částečně vedeno formou dialogu, které části ze stromů využíváme k jídlu, praktická ukázka jednotlivých surovin (výrobek zakoupený v obchodě např. čokoláda, koření, z jakého stromu pochází, fotografie stromů, suroviny možno zkoumat všemi smysly – zrakem, čichem, hmatem, chutí), jak se ze suroviny získá konečný prodávaný produkt.
Na závěr dle domluvy možnost překvapení – ochutnávka plodů stromů – nejčastěji jablek namočených v čokoládě. Každý si v čokoládové fontánce či temperovací nádobě ovoce smočí sám (ze zkušeností víme, že to je dlouhotrvající zážitek žáků i pedagogů).

Výroba ručního papíru

Ukázka celé výroby ručního papíru s využitím různých technik zdobení papíru a různých výrobků z papírové hmoty. Každý žák si vyrobí svůj papír. Historie výroby papíru, různé suroviny pro výrobu. Zásady třídění papírových odpadů. Tento program je dlouhý 100 – 120 minut, cena 55 Kč/žák.

Království včel

Seznámení se životem včel, včelí produkty, význam včel pro člověka i přírodu.
Jsou možné dvě varianty programu:

 • – Teoretický program – návštěva ve třídě s autentickými pomůckami pro včelaření. Společenství a život včel, užitečnost včel pro životní prostředí, včelaření, druhy včelích produktů. Pracovní listy.
 • – Praktický program – návštěva včelnice a praktická ukázka života včel a včelaření při použití ochranných pomůcek a po malých skupinkách žáků. Pracovní listy.

Ozvěny Dne stromů

Vzdělávací program pro ty třídní kolektivy, které se nemohly účastnit akce Den stromů (z letošního roku nebo předchozích let) nebo které si vědomosti chtějí zopakovat.

Zázračná voda

Přednáška o výzkumu japonského vědce Masaru Emoto – přenos informací pomocí vody, baner, promítání fotek krystalů, případně výroba vloček. Vhodné pro ZŠ.

 

S programem dojedeme za vámi do MŠ či ZŠ. Délka programů obvykle 60 minut nebo dle domluvy.

Cena:

 • – 60 minutový program 40 Kč/žák,
 • – provoz fontánky či temperovače a čokoláda 15 Kč/účastník,
 • – úhrada nákladů na dopravu 6 Kč/km (dle skutečně projetých km).
 • – Minimální počet žáků je 10. Jestliže se programu zúčastní méně než 10 žáků, je nutno zbývající částku doplatit. Možná individuální domluva při programu delším než 120 minut.

Poznámka:

 • – Program lze na přání připravit na delší či kratší čas.
 • – Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků.
 • – Uvedené programy jsou realizovány ve třídě, případně lze domluvit i pro venkovní prostory.
 • – Dle domluvy pořádáme i akce půldenní pro celou školu či více tříd, např. ke Dni Země, Dni stromů, Světovému dni vody. To probíhá formou vybudování stanovišť, kde se jednotlivé třídy střídají.
 • – Čokoládovou fontánku lze domluvit i samostatně se zkráceným programem (cca 20 minut) při příležitosti vašich akcí. Ceny jsou pak smluvní.

Těšíme se na spolupráci
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

 


Copyright   © 2020 Ekocentrum Skřítek Polička o.s. | Proudly powered by WordPress | Theme by Norayr