I malé organizace se mohou zapojit do velkého projektu

Název Projektu:                        Zájmové vzdělávání nás baví!

Registrační číslo projektu:         CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348

Realizátor projektu:                  MAS Holicko, o.p.s.

Zapojené organizace:                Vzdělávací centrum Paprsek z.s., Český hudební tábor mládeže o.p.s., Spolek Brozany, Hasiči Sezemice z.s., Pontopolis z.s., Ekocentrum Skřítek z.s.

Rozpočet projektu:                   2 080 279,52 Kč

Realizace projektu:                   1. 6. 2020 – 31. 1. 2023

Financování projektu:               Projekt „Zájmové vzdělávání nás baví!“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora neziskových organizací, které působí na území 3 Místních akčních skupin: MAS Holicko, MAS Poličsko a MAS Region Kunětické hory. Do projektu je zapojeno 6 NNO.

Co projekt přináší?

  • Podpoří rozvoj lidí, kteří se věnují práci s mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání. Umožní pedagogům a pracovníkům neformálního vzdělávání, včetně dobrovolníků rozšíření znalostí a zvyšování kompetencí v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v oblasti výuky cizích jazyků, polytechnickém či projektovém vzdělávání a v neposlední řadě i v oblasti kulturního povědomí a vyjádření a inkluze.
  • Bude posílena spolupráce v území mezi subjekty neformálního a formálního vzdělávání. Dojde k užšímu propojení neziskových organizací a škol, odborných a zkušených lidí, k praktickému využití znalostí z formálního vzdělávání v rámci volnočasových aktivit a k předávání zkušeností a dovedností.
  • Neziskové organizace rozšíří svou nabídku o nové kluby pro děti a mládež a budou realizovat zajímavé projektové dny.