Ekocentrum Skřítek Polička o.s.


Kdo jsme?

Jsme nezisková organizace  – občanské sdružení Ekocentrum Skřítek Polička o.s.. Naším hlavním cílem je environmentální a ekologická výchova  dětí, mládeže i dospělých.  Další cíle:  ochrana přírody a krajiny  ochrana životního prostředí  ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech  ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny  ochrana zeleně v obcích  protidrogová prevence dětí,  Read More

24. 6. 2008 author