• Vánoční čokomlsání

    Na čtvrtek 10. prosince je plánovaná degustace čokolády s přednáškou od 18 hodin v Divadelním klubu v Poličce. Na závěr …

  • Konopná doktorka ZRUŠENO

    Ve středu 18. listopadu se mělo konat v Divadelním klubu v Poličce v 18 hodin přednáška Konopné doktorky MUDr. Jany …

  • Ekocentrum Skřítek: „Krása na dosah ruky.“

      Ekocentrum Skřítek z. s. je nezisková organizace, spolek, který vznikl 8. 2. 2005. Zajišťuje environmentální a ekologickou výchovu dětí, …

O Ekocentru Skřítek

Jsme nezisková organizace  – občanské sdružení Ekocentrum Skřítek z. s.
Naším hlavním cílem je environmentální a ekologická výchova  dětí, mládeže i dospělých.

 Naše další cíle jsou především:

ochrana přírody a krajiny, ochrana životního prostředí, ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech, ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny, ochrana zeleně v obcích, protidrogová prevence dětí, mládeže i dospělých.

 

15

Kolik let fungujeme?

3

Kolik nás je v týmu?

432

Kolik akcí jsme uskutečnili?

7

Kolik výukových programů v současné době máme?

Kontakt

Kancelář, poradna: Pomezí 128, 569 71 Pomezí
Tel. 731 563 819
E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz
Web: www.ekocentrumskritek.cz
IČO: 26989131
Číslo účtu: 196293270/0300
Předsedkyně: ing. Eva Janečková
Účetní: Stanislava Šimková

Firewalking pro neziskovky

O co jde?
Všechny neziskovky (zvláště ty menší) vědí, jak těžké je sehnat peníze na činnost, ať už se to týká sociální pomoci, ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, protidrogové prevence a dalších.
My vám nabízíme profesionálně vedený půldenní seminář, během kterého se účastníci připraví na večerní zážitek, kdy přejdou přes žhavé uhlíky. Vaše neziskovka zajistí sponzory, kteří za svůj zážitek zaplatí, a místo, kde se akce uskuteční (klidná místnost pro přípravu a zatravněný venkovní prostor, kde lze rozdělat větší oheň a vytvořit koberec žhavých uhlíků. Zajistíte propagaci v místních i nadregionálních médiích, která jednak přinese zájemce o účast a zároveň zviditelní vaši organizaci (to je další přínos, který vám může v budoucnu přivést další sponzory).

Jak to může probíhat?

 

Reportáž z Litomyšle zde.