Ekocentrum Skřítek: „Krása na dosah ruky.“

 

Ekocentrum Skřítek z. s. je nezisková organizace, spolek, který vznikl 8. 2. 2005. Zajišťuje environmentální a ekologickou výchovu dětí, mládeže i dospělých. Slovo environmentální není přesně definováno, ale jeho význam je, že se týká životního prostředí a jeho vztahů k organizmům a také se týká vztahů mezi všemi organizmy navzájem, kam patří i člověk. Naší prioritou jsou vzdělávací programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, ale i veřejnost včetně seniorů, za využití zážitkové pedagogiky. Všem věkovým kategoriím představujeme problematiku trvale udržitelného rozvoje v jejich nejbližším okolí i projekci na globální úrovni. Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky – stačí se jen dobře dívat!