O co jde?
Všechny neziskovky (zvláště ty menší) vědí, jak těžké je sehnat peníze na činnost, ať už se to týká sociální pomoci, ochrany životního prostředí, environmentální výchovy, protidrogové prevence a dalších.
My vám nabízíme profesionálně vedený půldenní seminář, během kterého se účastníci připraví na večerní zážitek, kdy přejdou přes žhavé uhlíky. Vaše neziskovka zajistí sponzory, kteří za svůj zážitek zaplatí, a místo, kde se akce uskuteční (klidná místnost pro přípravu a zatravněný venkovní prostor, kde lze rozdělat větší oheň a vytvořit koberec žhavých uhlíků. Zajistíte propagaci v místních i nadregionálních médiích, která jednak přinese zájemce o účast a zároveň zviditelní vaši organizaci (to je další přínos, který vám může v budoucnu přivést další sponzory).

Jak to může probíhat?

 

Reportáž z Litomyšle zde.