Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Divočina v hledáčku

Promítat a vyprávět bude Mgr. Lukáš Pich Kameraman přírody, který se ve své práci zaměřuje především na faunu České republiky. Čtvrtek 7. 3. v 19 hodin v Divadelním klubu v Poličce Natáčení zvířat ho pohltilo již v mládí a prostřednictvím svých záběrů se snaží široké veřejnosti připomínat, že v naší divočině ještě stále máme co chránit. V  Read More

26. 2. 2019 author

Světový den vody

Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmen-šují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do pří-rodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století  Read More

10. 3. 2013 author

PF 2013

9. 1. 2013 author

Proč slavíme Den stromů?

Ve světě: Nápad slavit Den stromů vznikl už v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Tato krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Když sem ovšem přišli první osadníci kolem poloviny 19. století, našli skutečně jenom sporou vegetaci. Jeden z nich, J. Sterling Morton, původem z Detroitu, se s tímto  Read More

11. 10. 2010 author