Pro veřejnost

Pro veřejnost připravujeme besedy, přednášky, promítání filmů. Propojujeme environmentální témata s různými oblastmi zdánlivě s ekologií nesouvisejícími. Na přednášky či besedy zveme známé osobnosti s cílem oslovit co nejširší veřejnost.

Veřejnost může sledovat naše pravidelné články v místních měsíčnících Jitřence a Jitřenci, které informují o našich akcích či mají vzdělávací náplň. Přednášky se prolínají s promítáním zajímavých filmů, s besedami s tvůrci filmů, dle výběru a možností též filmy z ekologických festivalů. V rámci ekoporadny nepravidelně rozesíláme elektronickou poštou zajímavé a aktuální informace z oblasti trvale udržitelného života a zdravého životního stylu – Občasník od Skřítka.