Pro mateřské, základní a střední školy

Hlavní důraz v ekocentru klademe na nabídku vzdělávacích programů pro děti a mládež, na kzákladě kterých získávají odborné poznatky navazující na školní výuku. Pořádané akce umožňují žákům a studentům nahlédnout do problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje a jejich aplikaci v běžném životě. Důraz klademe na pochopení důsledků každodenní činnosti jednotlivce i národů v globálním měřítku. Naše motto zní: Existence lidí – jednotlivců i mas – se promítá do stavu celé Země a bez kvalitního životního prostředí na Zemi lidé žít nemohou.

Při tvorbě programů vycházíme z poznatků a zkušeností minulých let, z požadavků škol a využíváme poznatků průběžně získávaných na odborných školeních. Vzdělávací programy připravujeme pro pobyt venku i uvnitř, záleží na požadavcích objednavatele. Všechny nabízené programy naleznete ZDE.