Proč slavíme Den stromů?

Ve světě:

Nápad slavit Den stromů vznikl už v předminulém století ve Spojených státech v Nebrasce. Tato krajina byla přibližně před 150 lety popisována jako krajina „bez stromů“. Když sem ovšem přišli první osadníci kolem poloviny 19. století, našli skutečně jenom sporou vegetaci.

Jeden z nich, J. Sterling Morton, původem z Detroitu, se s tímto stavem nechtěl smířit. Začal, podporován svojí ženou, pěstovat v okolí svého domu stromy, keře a květiny. Morton nebyl zahradník, ale novinář a vydavatel prvních novin v Nebrasce. Toto médium také využil, aby své spoluobčany vyzval k následování svého příkladu, pěstování stromů. Předvedl před jejich zraky, že stromy a keře zastavují větrem způsobovanou erozi a poskytují ochranu před pálícím sluncem. Morton dovedl přesvědčit své čtenáře nejenom o potřebnosti pěstovat stromy, ale také se mu povedlo přenést na ně své nadšení.

Zrodil se „a tree – planting holiday“ – „the Arbor Day“ – Den stromu. 10. dubna 1872, v první celostátní „Arbor Day“ byl v Nebrasce zasazen více než jeden milion stromů. Dnes je poslední pátek v dubnu v USA oficiálním „Arbor Day“, svátkem všech stromů. Myšlenka oslav Dne stromů se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů je různý. Liší se podle klimatických podmínek a toho, kdy je možné stromy vysazovat.

V České republice:

V Čechách bývaly Svazem spolků okrašlovacích pořádány „Stromové slavnosti“ poprvé masově v roce 1906. Stromové slavnosti se konaly počátkem dubna. V Sedlčanech se stromová slavnost v roce 1906 konala popáté. V roce 1920 podpořilo ministerstvo školství a osvěty konání Stromkového dne výnosem ze 27. března 1919 č. 6708. Bylo konstatováno, že akce v předešlém roce měla velký úspěch věcný i morální.“ Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke stromoví v mnohém srdci probuzena“. (Podle Krásy našeho domova, 1920.)

Stará tradice byla v České republice obnovena 20. 10. 2000. S nápadem slavit opět Den stromů přišli ředitel botanické zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a dřevosochař Martin Patřičný.

Proč právě toto datum? Důvodů k tomu bylo několik. Předně, je to v mnoha lokalitách České republiky vhodný termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy asi nejkrásnější a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo to, že pro dřevosochaře měl tvar data 20. 10. 2000 zvláštní poezii. A posledním důvodem bylo, že šansoniérka a přítelkyně stromů Hana Hegerová má v ten den narozeniny. Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula. Na tento den se již tradičně vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom roku a stromové slavnosti se pomalu stávají znovuobnovenou tradicí po celé zemi, ale i v Polsku a na Slovensku.

20. říjen se tak stává Středoevropským Dnem stromů.