Na zelenou – Změna paradigmatu

Paradigma je souhrn základních domněnek, předpokladů, představ dané skupiny lidí v určitém čase. Například ve středověku lidé věřili, že Země je plochá a uvažovat o tom, že by to mohlo být jinak, bylo mimo jejich myšlenkový prostor. Také se traduje historka, že když připlouval Kolumbus k prvním ostrovům Ameriky, jejich obyvatelé blížící se lodě neviděli. Jen jejich šamana zaujala zpěněná voda v místech, kde být neměla. Teprve zkoumání tohoto jevu mu „otevřelo zrak“ a další Indiáni lodě uviděli díky jeho vysvětlení. Došlo ke změně paradigmatu.
Při přednášce Ing. Ivo Janečka „Změna paradigmatu“, která proběhne v Divadelním klubu v Poličce ve středu 8. 12. 2010 od 18 hod., se dozvíte, jak souvisí poznatky kvantové fyziky s šamanskými rituály; kdo vidí, zda oči nebo mozek, a co je to vlastně realita. Popíšeme si fyzikální důkazy, které ukazují, že přání (rozhodnutí) pozorovatele ovlivňuje časoprostor. A také se dozvíte, jak to všechno prakticky využít ve vlastním životě. Přednáška probíhá v rámci cyklu Na zelenou a z toho vyplývá otázka, jak téma změna paradigmatu souvisí s environmentalistikou. Přijďte, uslyšíte a uvidíte, protože podstatnou součástí přednášky bude multimediální prezentace.
Cyklus Na zelenou je finančně podpořen SFŽP, MŽP a městem Polička.