Zázračná voda

Přednáška o výzkumu japonského vědce Masaru Emoto – přenos informací pomocí vody, baner, promítání fotek krystalů, případně výroba vloček. Vhodné pro ZŠ.S programem dojedeme za vámi do MŠ či ZŠ. Délka programů obvykle 60 minut nebo dle domluvy. Cena za 60 minutový program 40 Kč/žák. Provoz fontánky či temperovače a čokoláda je za 15 Kč za účastníka. Úhrada nákladů na dopravu činí 6 Kč/km (dle skutečně projetých km).

Minimální počet žáků je 10. Jestliže se programu zúčastní méně než 10 žáků, je nutno zbývající částku doplatit. Možná individuální domluva při programu delším než 120 minut.

Poznámka:

Program lze na přání připravit na delší či kratší čas.
Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků.
Uvedené programy jsou realizovány ve třídě, případně lze domluvit i pro venkovní prostory.
Dle domluvy pořádáme i akce půldenní pro celou školu či více tříd, např. ke Dni Země, Dni stromů, Světovému dni vody. To probíhá formou vybudování stanovišť, kde se jednotlivé třídy střídají.
Čokoládovou fontánku lze domluvit i samostatně se zkráceným programem (cca 20 minut) při příležitosti vašich akcí. Ceny jsou pak smluvní.