Světový den vody 2008

Osvětovou akci ke Světovému dnu vody letos Ekocentrum Skřítek připravilo na dva dny 27. a 28. března. Přišlo celkem 546 dětí a žáků a asi 45 pedagogů z mateřských a základních škol v Poličce – MŠ Rozmarýnek, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, MŠ Náměstí ZŠ Masarykové, ZŠ Na Lukách, ZŠ Speciální, ale i z okolí – z Oldříše, Květné, Pomezí, Širokého Dolu, Borové. Takový zájem nás těší a z ohlasů se dovídáme, že děti si skutečně odnesly spoustu informací a zážitků. Přestože proběhl program ve dvou dnech, museli jsme některé třídy odříci z kapacitních důvodů.

V Divadelním klubu jsme připravili 6 stanovišť: Obojživelníci  (přízemí), na kterém se hodnotili práce dětí, jež si někteří s sebou donesli, povídalo se o životě a druzích obojživelníků i Světovém dni vody. Vedla ing. Martina Vopařilová. Hned naproti bylo stanoviště Pokusy, kde Ivan Šrek ukázal funkci destilačního přístroje a další pokusy s vodou související.

V 1. patře byla Tůňka a kreativní výstava, kde se na průřezu tůňky umisťovali a určovali druhy zvířat i rostlin; vedla Lucie Šmejdířová. Na sále Lukáš Zrůst promítal krátké filmy o vodě. Ve zkušebně byli Rybáři – Miroslav Zlevor (80 let) a Josef Češka poutavě dětem vyprávěli o rybách i rybářství a na ukázku měli spoustu rybářského náčiní. V šatně bylo stanoviště Holandsko a voda – přítel i nepřítel, na kterém poutavě o Nizozemsku „česky“ vyprávěl skutečný Holanďan Frederik Runte (78 let) z Dwingeloo. S promítáním obrázků mu pomáhal Ondra Janeček. Vydatnými pomocníky byli i Terezka Janečková, Bára Prudká a Radka Ptáčková. Fotografovala Veronika Bromová.

Moc děkuji všem dobrovolníkům i pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Světového dne vody.

Jsme rádi, že jsme obdrželi od dětí hodnocení: „Všechno bylo super!“

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková