Prázdniny s přírodou

Skvělá nabídka několika programů, které pořádá Ekocentrum Skřítek z. s.

Pro žáky ve věku 7 – 14 let (výjimky lze domluvit).

Cena: zdarma (hrazeno z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348,

projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“)

Oběd v programu zahrnut není, pokud se nedomluvíme s účastníky jinak.

Dopolední program od 8.30 do 12.30 hod

Termíny:

Pondělí 20. 7. – O přírodě v přírodě

Výlet do přírody s odborným výkladem toho, co cestou uvidíme. Zásady chování v přírodě. Čeho si v přírodě všímat, co je zajímavé, na co si dát pozor.

Místo konání: Balda (přesné místo bude upřesněno)

Vede: Ing. Eva Janečková + Jan Datinský (45 let praxe vedení přírodovědných kroužků)

 

Úterý 21. 7. – Včelky a jejich život

Informace o životě včel, základy včelařství. Program se bude skládat z teoretické části v klubovně v Bystrém a praktické části u včel. Ochranné pomůcky zajištěné.

Upozornění: nedoporučuje se dětem alergickým na včelí bodnutí.

Místo konání: Sokolovna Bystré

Vede: Ing. Eva Janečková + Vítězslav Šauer (včelař)

 

Středa 22. 7. – Jak udělat na výletě pěkné fotky

Základy fotografování v přírodě. Teoretická část v klubovně (půl hodiny), praktická část na pěším výletě po okolí – louka, pole, les, rybník. Také se dozvíme, jak na portrét.

Bylo by dobré, kdyby účastníci měli s sebou mobil s fotoaparátem či samostatný fotoaparát.

Místo konání: Pomezí

Vede: Ing. Eva Janečková + Honza Musil (profesionální fotograf)

 

Pondělí 27. 7. – Tanec živlů

Tančíme v přírodě. Propojení pohybu s přírodou.

Místo konání: příroda (nejspíš Balda nebo okolí Bystrého – bude upřesněno). V případě nepřízně počasí v tanečním sále ZUŠ Bystré.

Vede: Ing. Eva Janečková + Hana Malíková (učitelka tance v ZUŠ)

 

Závazné přihlášky do 15. 7. 2020 na tel. č. 731 563 819.

Doporučujeme neváhat – jedná se o skupinky přibližně 15 účastníků. Lze se přihlásit na jednotlivé dny i na všechny termíny. Bližší informace pro účastníky týden před konáním, případně při přihlášce.

Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve Ing. Eva Janečková

Pozvánka v PDF: Pozvánka na prázdniny 2020