Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Pozvánka na Den Země 2010

Ekocentrum Skřítek a Občanské sdružení A21 Polička ve spolupráci s Junákem Polička a Mozaikou Polička pořádá

ve čtvrtek 22. dubna 2010 od 8.00 hod. do 12.30 hod. v prostorách městského parku u hradeb – dětského hřiště v Poličce osvětovou akci ke Dni Země.

Určeno pro I. a II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia.

Budou připravena následující stanoviště:

  • Mezinárodní rok biodiverzity – ing. Eva Janečková (Ekocentrum Skřítek)
  • Potravní řetězec – René Habrman (A21, Junák)
  • Horniny a nerosty z celého světa – Jana Mayerová (A21)
  • Třídění odpadů – Richard Brabec (Mozaika)

Jednotlivá stanoviště budou obcházet celé třídy. Na každé stanoviště je počítáno asi 15 min., během kterých žáky čekají zajímavosti a vesměs praktické úkoly.

Účast jednotlivých tříd je třeba objednat předem na tel.: 731 563 819 u ing. Evy Janečkové.

Časy příchodů jsou naplánovány po čtvrthodinách (první v 8:00 a poslední v 11:15 hod.)

S sebou: dobrou náladu, v případě deštivého počasí pláštěnku, ale bude pěkně!

Doprovodné akce ke Dni Země:

Pro jednotlivce a rodiny s dětmi – v sobotu 24. 4. 2010 Sázení stromů podél tratě bývalé vlečky od nově postavené čtvrti RD směrem na Modřec. S sebou vhodné oblečení, a pokud máte, i nářadí. Na místě bude možné si opéci donesené uzeniny.

Za organizátory srdečně zve

ing. Eva Janečková

Na akci finančně přispívá město Polička.

Pozvánku v grafické podobě můžete stáhnout zde.

Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

[singlepic id=56 w=320 h=240 float=]

Projekt je zaměřen na rozvoj sítě ekoporaden v Pardubickém kraji a
jejich specializaci. Celkem je zapojeno 6 pracovišť – a to tak, aby byly pokryty všechny okresy kraje, včetně venkovských oblastí. Cílovými skupinami kromě ekoporadců a jejich vzdělávání jsou pracovníci veřejné správy, neziskové organizace, zemědělci, pedagogové a veřejnost. Na každém pracovišti bude k dispozici základní poradenský servis v pevně stanovenou dobu a kromě toho projekt připravuje řadu nových konkrétních vzdělávacích a osvětových akcí pro uvedené cílové skupiny v průběhu 2 let.

(Pokračování textu…)

Světový den vody se slaví i v Poličce

Světový den vody 2010 v Poličce oslavilo Ekocentrum Skřítek uspořádáním naučně-vzdělávací akcí pro děti a žáky z mateřských a základních škol ve dnech 18. a 19. března v Divadelním klubu.

Pro mládež byla připravena čtyři stanoviště. Jako vždy se promítal krátký film či několik krátkých filmů podle věku diváků. Ve vestibulu bylo připraveno „Putování kapky“, kde děti prožívaly dobrodružství vody na Zemi spolu s Ondřejem a Terezou Janečkovými, doprovázené názornými pokusy, např. rozvíjení květů, havárie ropného tankeru, využití sušených potravin a závěrečnou ochutnávkou rozinek. Příhody kapky byly prezentovány na připraveném modelu krajiny. V zákulisí klubu Olda Šlahař na stanovišti „Vodní ptactvo“ měl vytvořen malý rybníček s obrázky vodních ptáků a barvitě líčil život opeřenců u vody. Žáci si své nabyté znalosti na závěr zopakovali poskládáním rozstříhaných obrázků jednotlivých ptáků. Na posledním stanovišti „Živá voda“ Kristýna Bolemská, za občasného střídání s Evou Janečkovou, předávala informace o zajímavé práci japonského vědce Masaru Emota s fotografováním krystalů vody a reakcí vody na různé podněty. Důkazem fungování vstřebávání informací vodou byl k vidění pokus s uvařenou rýží.

Divadelní klub navštívilo za oba dny celkem 386 dětí a žáků v doprovodu 43 pedagogů a to hlavně z mimopoličských škol a školek – MŠ Sádek, MŠ Starý Svojanov, ZŠ Borová, ZŠ Speciální Polička, ZŠ Bystré, MŠ Vendolí, MŠ Hegerova Polička, tři třídy ze ZŠ Na Lukách, ZŠ Oldříš, ZŠ Květná, MŠ Jedlová, MŠ Čtyřlístek Polička, ZŠ Rohozná, MŠ Borová a ZŠ Lubná – Sebranice.

Upřímně děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli a bez nichž by se tato akce nemohla uskutečnit, taktéž Gymnáziu Polička, SOU Obchodní Polička, Divadelnímu klubu, ZŠ Pomezí a DDM Litomyšl. Poděkování si zaslouží tito dobrovolníci: Olda Šlahař, Kristýna Bolemská, Ondra a Tereza Janečkovi, Madla Dolejšová, Zuzana Jonáková, Veronika Klusoňová, Lenka Romportlová, Tereza Hermonová, Bára Hudská, Alena Pazlarová, Lucka Habrdová, Hana Jarešová, Katka Faltusová, Kateřina Procházková, Jana Šislerová a Kateřina Janoušková.

Více informací o Světovém dni vody na celé Zemi zájemci naleznou na http://www.worldwaterday2010.info/.

[nggallery id=5]

Fotogalerie – Světový den vody 2010

[nggallery id=5]

Pozvánka – Zajíčkova dobrodružství

Zajíčkova dobrodružství – tentokrát z Bornea
v úterý 16. 3. v 19.00 hod.
v Divadelním klubu v Poličce

[singlepic id=12 w=200 h=240 float=right]Poutavé vyprávění populárního brněnského zoologa, cestovatele a výborného vypravěče ing. Romana Zajíčka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tentokrát z cest po Borneu.

Roman Zajíček posluchače seznámí například s tím, jak na ostrově Borneo katastrofálně ubývají tropické deštné pralesy a obrovskou rychlostí mizí poslední biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin a zvířat. Ukáže nám cestu za plazy, deštnými pralesy i podmořským rájem, prokládanou veselými i vážnými příhodami.
Kdo byl minulý rok na jeho přednášce o odchytu zvěře v Brně a okolí, určitě si vzpomene na jeho příběhy a začne se usmí-vat, ne-li smát, protože Zajíček je vynikající vypravěč.
Vystoupení bude doplněno ilustrujícími fotografiemi.
Kdo ví, jestli zase nepřiveze nějaký živý exemplář?
Srdečně všechny zveme.
Vstupné 30 Kč
[singlepic id=13 w=300 h=240 float=]

Fotogalerie – Světový den vody 2009

[nggallery id=2]

Světový den vody 2009 se vydařil

Ekocentrum Skřítek již potřetí uspořádalo v dopoledních hodinách 19. a 20. března 2009 vzdělávací akci pro školy a školky ke Světovému dni vody v prostorách Divadelního klubu.

Tentokrát jsme čekali příchod vodnických rodů. Některé rody – třídy přinesly krásné vodnické výrobky např. hrnečky, žabičky, malého vodníka a někteří přišli s výzdobou přímo na sobě – vlastnoručně vyrobené vodnické klobouky a šaty. Měli jsme radost, že se děti tak krásně připravily. Celkem nás v klubu navštívilo 526 dětí a žáků, které doprovázelo 49 pedagogů, z MŠ i ZŠ z Poličky i okolí (Borová, Bystré, Hartmanice, Pomezí, Korouhev, Široký Důl, Sádek, Květná).

A co se na akci při příležitosti Světového dne vody dělo?

Při vstupu měli žáci možnost seznámit se s vodními toky v ČR. Následovalo tvořivé stanoviště Tajemná voda. V jedné jeho části si děti mohly s vodou – ing. Janou Drimlovou – popovídat, v jakých skupenstvích se nachází, a vyrobit si vločky z papíru. V druhé části stanoviště byl připraven Ivan Šrek, který žákům názorně ukazoval vlastnosti vody, přičemž si pak sami některé pokusy mohli vyzkoušet, včetně lovení špuntů do smyčky, lovení a určování různých věcí v neprůhledné lahvi s vodou a třídění, co do vody patří a co ne. Na dalším stanovišti Živočichové, rostliny a voda zajímavě žákům vyprávěl ing. Jan Kopecký o  rostlinách a zvířatech celého světa – kde se nacházejí, jak se maskují, kde vodu pro svůj život získávají a jak s vodou hospodaří. Neméně zajímavé bylo i stanoviště Lidé a voda, kde Američanka Jamie Ault dětem ukazovala celosvětové problémy s vodou – kolik pitné vody na světě je, kde ji lidé mají dostatek a kde ne a další.

Při této příležitosti jsme souběžně zajistili i promítání o vodě a to filmy z Ozvěn Ekofilmu 2007 a 2008, na něž nám filmy zapůjčilo MŽP ČR.

Jsme rádi, že i letošní Světový den vody se dětem, žákům i pedagogům líbil. Krátkou reportáž o naší akci natočila NTDTV (http://english.ntdtv.com/?c=150&a=8511).

Na závěr chci poděkovat všem dobrovolníkům – hlavně uvedeným přednášejícím, Divadelnímu klubu, MŽP ČR a pomocníkům z řad studentstva: Madle Dolejšové, Ondřeji a Tereze Janečkovým, Zuzaně Jonákové, Veronice Bártové, Martině Hübnerové, Lucii Krsičkové, Andree Kopicové, Petře Havlíčkové, Lucce Habrdové, Haně Jarešové, Editě Budovské a Michaele Holcové.

Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

[nggallery id=2]

Pozvánka – Světový den vody 2010

Ekocentrum Skřítek již počtvrté připravuje pro děti a žáky MŠ a ZŠ zábavně-vzdělávací akci ke

Světovému dni vody

ve čtvrtek a pátek 18. a 19. března 2010
od 8 do 13 hodin v Divadelním klubu v Poličce

[singlepic id=7 w=500 h=240 float=center]

Vážení pedagogové,

při příležitosti Světového dne vody Ekocentrum Skřítek připravilo program týkající se poznávání důležitého živlu – vody.

V Divadelním klubu najdete čtyři stanoviště. Jedno stanoviště bude asi na 15 minut. Takže celková délka programu včetně přechodů a převlékání bude hodina a čtvrt až hodina a půl.

Stanoviště:

  • Živá voda
  • Vodní ptactvo
  • Krátký film
  • Putování kapky

Jako vždy to nebude jen povídání, ale žáci budou mít možnost hravě se zapojit do programu. I pokusy budou.

Tentokrát se nemusíte připravovat dopředu, náměty na témata a úkoly si odnesete s sebou.

Však přijďte a uvidíte.

Program Světového dne vody jsme opět připravili na dva dny.

Je třeba, aby jednotlivé třídy nahlásily svoji účast dopředu a objednaly se na konkrétní čas na telefonním čísle 731 563 819. Prosím hlaste se včas, minule nebylo možné na poslední chvíli vyhovět všem.

Příspěvek od každého účastníka je 20 Kč.

Srdečně vás zveme

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková

Na tuto akci možná finančně přispěje NSSEV, město Polička a Pardubický kraj.

Světový den vody

Voda spolu s dalšími činiteli – ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.
Mezinárodní den na oslavu čisté vody doporučila v Dublinu v roce 1992 Konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED). Ta podrobně analyzovala vliv lidstva na procesy hydrosféry a připravila alarmující podklady pro následující Valné shromáždění OSN v Rio de Janeiru, které reagovalo vyhlášením 22. března 1993 jako první Světový den vody.
Hlavním cílem Světového dne vody je každoroční pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba naléhavě řešit.
Stránky Světového dne vody: zde
Plákát pro Světový den vody 2010:A4– a –A3

[singlepic id=11 w=100 h=240 float=right]

Heslo pro rok 2010:

Čistá voda pro zdravé prostředí

Světovým dnem vody začala v roce 2005 mezinárodní dekáda akcí pod názvem „Voda pro život“ vyhlášená OSN. Jejím cílem je do roku 2015 snížit na polovinu počet osob, které nemají přístup k pitné vodě.

Voda v České republice

Česká republika je nazývána „Střechou Evropy“, neboť je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí moří dělí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy.

[singlepic id=10 w=150 h=240 float=right]

Obrázky z akce ke Světovému dni vody 2009 v Divadelním klubu v Poličce

[nggallery id=2]

Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007