Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2005

Světový den vody 2008

Osvětovou akci ke Světovému dnu vody letos Ekocentrum Skřítek připravilo na dva dny 27. a 28. března. Přišlo celkem 546 dětí a žáků a asi 45 pedagogů z mateřských a základních škol v Poličce – MŠ Rozmarýnek, MŠ Čtyřlístek, MŠ Luční, MŠ Náměstí ZŠ Masarykové, ZŠ Na Lukách, ZŠ Speciální, ale i z okolí – z Oldříše, Květné, Pomezí, Širokého Dolu, Borové. Takový zájem nás těší a z ohlasů se dovídáme, že děti si skutečně odnesly spoustu informací a zážitků. Přestože proběhl program ve dvou dnech, museli jsme některé třídy odříci z kapacitních důvodů.

V Divadelním klubu jsme připravili 6 stanovišť: Obojživelníci  (přízemí), na kterém se hodnotili práce dětí, jež si někteří s sebou donesli, povídalo se o životě a druzích obojživelníků i Světovém dni vody. Vedla ing. Martina Vopařilová. Hned naproti bylo stanoviště Pokusy, kde Ivan Šrek ukázal funkci destilačního přístroje a další pokusy s vodou související.

V 1. patře byla Tůňka a kreativní výstava, kde se na průřezu tůňky umisťovali a určovali druhy zvířat i rostlin; vedla Lucie Šmejdířová. Na sále Lukáš Zrůst promítal krátké filmy o vodě. Ve zkušebně byli Rybáři – Miroslav Zlevor (80 let) a Josef Češka poutavě dětem vyprávěli o rybách i rybářství a na ukázku měli spoustu rybářského náčiní. V šatně bylo stanoviště Holandsko a voda – přítel i nepřítel, na kterém poutavě o Nizozemsku „česky“ vyprávěl skutečný Holanďan Frederik Runte (78 let) z Dwingeloo. S promítáním obrázků mu pomáhal Ondra Janeček. Vydatnými pomocníky byli i Terezka Janečková, Bára Prudká a Radka Ptáčková. Fotografovala Veronika Bromová.

Moc děkuji všem dobrovolníkům i pomocníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci Světového dne vody.

Jsme rádi, že jsme obdrželi od dětí hodnocení: „Všechno bylo super!“

Za Ekocentrum Skřítek

ing. Eva Janečková

Pozvánka na Světový den vody 2009

Při příležitosti

Světového dne vody

zveme všechny vodní bytosti

– děti, žáky a pedagogy MŠ a ZŠ –

ve čtvrtek nebo v pátek 19. a 20. března 2009

od 8:00 do 12:30 hod.

do Divadelního klubu v Poličce.

(Pokračování textu…)