Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji

[singlepic id=56 w=320 h=240 float=]

Projekt je zaměřen na rozvoj sítě ekoporaden v Pardubickém kraji a
jejich specializaci. Celkem je zapojeno 6 pracovišť – a to tak, aby byly pokryty všechny okresy kraje, včetně venkovských oblastí. Cílovými skupinami kromě ekoporadců a jejich vzdělávání jsou pracovníci veřejné správy, neziskové organizace, zemědělci, pedagogové a veřejnost. Na každém pracovišti bude k dispozici základní poradenský servis v pevně stanovenou dobu a kromě toho projekt připravuje řadu nových konkrétních vzdělávacích a osvětových akcí pro uvedené cílové skupiny v průběhu 2 let.

Specializace jednotlivých zapojených ekoporaden:

• Ekocentrum PALETA, Pardubice – administrace, metody EVVO, odpadové hospodářství
• Ekocentrum PALETA, Chrudim – zelené spotřebitelství, zelené úřadování, komunitní kompostování
• Ekocentrum PALETA, Oucmanice – environmentálně šetrné technologie, ekologické stavitelství
• Ekocentrum Renata, Jevíčko – ekologické zemědělství, biopotraviny, přírodní zahrady
• Ekocentrum Skřítek, Polička – ekologie a ochrana přírody, zdravý životní styl a trvale udržitelný rozvoj
• Ekocentrum Červenka, Česká Třebová – ochrana stromů a zeleně

Projekt začal 1. 1. 2010 a skončí 31. 12. 2011. Celková podpora ze SFŽP činí 4090000 Kč